Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/04/2016

work

Równe traktowanie

Obywatele UE pracujący w innym kraju UE i ich rodziny mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele kraju, w którym przebywają.

Oznacza to, że przysługują im takie same świadczenia społeczne jak miejscowym pracownikom, od pierwszego dnia zatrudnienia w nowym kraju.

Masz zatem prawo do otrzymywania świadczeń społecznych przyznawanych obywatelom danego kraju, ponieważ tam pracują (jako osoby zatrudnione lub prowadzące działalność na własny rachunek). Możesz mieć również prawo do świadczeń niezwiązanych bezpośrednio z zatrudnieniem: zniżki na przejazdy kolejowe, dodatkowe emerytury, stypendia naukowe, zasiłki dla Twoich bezrobotnych dzieci poszukujących pierwszej pracy itp.

Mogą Ci także przysługiwać świadczenia niefinansowe, np. prawo do tłumaczenia podczas rozprawy sądowej.

Jeśli mieszkasz w danym kraju, będą Ci również przysługiwać świadczenia, do których mają prawo pracownicy i ich rodziny, którzy mieszkają w tym kraju.

Jeśli mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w innym (pracownik transgraniczny), masz prawo mieszkać w nim, ponieważ ze względu na fakt, że pracujesz za granicą, władze uznają Cię za osobę posiadającą wystarczające środki, aby się utrzymać.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, jakie świadczenia przysługują Ci w nowym kraju

Rosita pochodzi z Włoch, ale pracuje i mieszka we Francji z mężem i trojgiem dzieci. Złożyła wniosek o zniżkę na przejazdy kolejowe dla dużych rodzin, ale spotkała się z odmową, ponieważ ani ona, ani jej dzieci nie są obywatelami francuskimi.

Rosita powinna ponownie złożyć wniosek w tej sprawie, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb UE. Wszyscy pracownicy na terenie UE mający duże rodziny (w wielu krajach oznacza to troje lub więcej dzieci) od pierwszego dnia zatrudnienia są uprawnieni do tańszych przejazdów kolejowych w kraju, w którym pracują - o ile takie zniżki istnieją i oferuje się je obywatelom danego kraju.

Pozostanie za granicą po utracie pracy

Jeśli, mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, masz prawo do pozostania w tym kraju. Więcej informacji na temat warunków i formalności

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy