Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/04/2016

work

Gelijke behandeling

Als EU-onderdaan die in een ander EU-land werkt, hebben u en uw gezinsleden er recht op behandeld te worden als onderdaan van dat land.

Dit betekent dat u recht heeft op dezelfde voorzieningen als werknemers uit dat land vanaf de dag dat u daar begint te werken.

U hebt daarom recht op de voorzieningen die de onderdanen van dat land krijgen omdat zij daar werken (als werknemer of zelfstandige). Dit kan ook betrekking hebben op voordelen die niet direct werkgerelateerd zijn: korting op treinkaartjes aanvullende pensioenen, onderwijstoelagen of werkloosheidsuitkeringen voor uw kinderen als zij op zoek gaan naar hun eerste baan.

U kunt ook in aanmerking komen voor niet-financiële hulp, bijv. een tolk bij rechtszaken.

Als u in het land woont, heeft u ook recht op uitkeringen die worden uitbetaald aan de werknemers en hun gezin die daar wonen.

Als u grenswerker bent, dus in een ander land woont dan waar u werkt, heeft u het recht om in dat andere land te wonen ook al bent u geen onderdaan van dat land: als u over de grens werkt wordt er vanuit gegaan dat u in uw onderhoud kunt voorzien.

Voorbeeld

Ga na waar u recht op heeft in uw nieuwe land

Rosita komt uit Italië, maar woont en werkt in Frankrijk met haar echtgenoot en drie kinderen. Ze vraagt een spoorwegenkortingskaart voor grote gezinnen aan, maar de aanvraag wordt geweigerd omdat zij noch haar kinderen Frans zijn.

Rosita moet voet bij stuk houden en zo nodig hulp vragen bij de diverse EU-adviesdiensten Want alle EU-werknemers met grote gezinnen (in veel landen drie of meer kinderen) hebben recht op goedkopere treinkaartjes in het land waar ze werken vanaf de dag dat ze beginnen te werken, voor zover dergelijke kortingen bestaan en onderdanen van dat land daar gebruik van kunnen maken.

In het buitenland blijven nadat u uw baan verloren heeft

Als u uw baan kwijtraakt terwijl u in een ander land woont, hebt u nog steeds het recht om daar te wonen. Lees meer over de voorwaarden en formaliteiten.

Openbare raadpleging
    Op zoek naar een baan in het buitenland?
    Begin hier: vacatures
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies