Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 20/04/2016

work

Trattament ugwali

Bħaċ-ċittadini tal-UE li jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-UE, int u familtek għandkom id-dritt li tiġu trattati bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Dan ifisser li għandkom id-dritt għall-istess benefiċċji bħall-ħaddiema nattivi mill-ewwel jum li tibda taħdem hemm.

Għalhekk għandkom dritt tirċievu l-benefiċċji mogħtijin liċ-ċittadini tal-pajjiż billi huma jaħdmu hemm (impjegati jew għal rashom). Dawn jistgħu jinkludu wkoll vantaġġi li mhumiex konnessi direttament mal-impjieg: tariffi tal-ferrovija mraħħsin, żieda fil-pensjonijiet, għotjiet edukattivi, jew benefiċċji tal-qgħad għal uliedek meta jkunu qed ifittxu l-ewwel impjieg tagħhom.

Tista' tkun eleġibbli wkoll għal benefiċċji mhux finanzjarji, p.e. id-dritt għall-interpretazzjoni waqt proċeduri legali.

Jekk tgħix fil-pajjiż, ikollok dritt ukoll biex tirċievi benefiċċji mogħtijin lill-ħaddiema u lill-familji tagħhom talli jgħixu hemm.

Jekk tgħix f'pajjiż differenti minn dak li taħdem fih (ħaddiem vjaġġant bejn il-fruntieri), takkwista d-dritt li tgħix hemm anki jekk m'intix ċittadin: jekk taqsam il-fruntiera, titqies li għandek mezzi biżżejjed biex tagħmel tajjeb għalik innifsek.

Storja bħala eżempju

Skopri liema benefiċċji għandek dritt għalihom fil-pajjiż il-ġdid tiegħek

Rosita mill-Italja tgħix u taħdem fi Franza ma' żewġha u t-tliet uliedha. Applikat għar-roħs tal-ferroviji riżervat għall-familji numerużi, iżda t-talba tagħha ġiet miċħuda billi la hi u lanqas uliedha ma huma Franċiżi.

Rosita għandha tinsisti u, jekk ikun hemm bżonn titlob l-għajnuna mid-diversi servizzi ta' assistenza tal-UE. Fil-fatt, il-ħaddiema kollha tal-UE li jkollhom familja numeruża (f'ħafna pajjiżi jfisser, tlitt itfal jew aktar) għandhom id-dritt għal roħs fuq l-ivjaġġar bil-ferroviji fil-pajjiż fejn jaħdmu mill-ewwel jum li jibdew jaħdmu - jekk dan ir-roħs ikun jeżisti u offrut liċ-ċittadini tal-pajjiż.

Residenza f'pajjiż barrani wara li tingħata s-sensja

Jekk tingħata s-sensja waqt li tkun tgħix f'pajjiż ieħor, xorta waħda jkun għad fadallek id-dritt li tgħix fih. Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Qed tfittex xogħol f'pajjiż ieħor?
    Ibda billi tfittex hawn - opportunità ta' xogħol
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri