Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/04/2016

work

Vienāda attieksme

Ja esat ES pilsonis un strādājat citā ES valstī, attieksmei pret jums un jūsu ģimeni ir jābūt tādai pašai kā pret šīs valsts pilsoņiem.

Tas nozīmē, ka jums ir tiesības uz tādām pašām priekšrocībām no brīža, kad sākat strādāt šajā valstī.

Tādējādi jums ir tiesības uz priekšrocībām, kas pienākas uzņemošās valsts pilsoņiem saistībā ar to, ka viņi tur strādā (kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie). Runa var būt par priekšrocībām, kas nav tieši saistītas ar darbu: samazināta vilciena biļešu cena, papildu pensija, mācību stipendijas vai bezdarbnieka pabalsti, ko piešķir jauniešiem, kas meklē pirmo darbu.

Jums, iespējams, ir tiesības arī uz palīdzību, kas nav finansiāla, piemēram, tiesības uz mutisko tulkošanu tiesvedības laikā.

Ja dzīvojat attiecīgajā valstī, varat arī baudīt priekšrocības, ko piešķir darba ņēmējiem un viņu ģimenēm saistībā ar to, ka viņi dzīvo šajā valstī.

Ja dzīvojat vienā valstī, bet strādājat citā, (ja esat pārrobežu darba ņēmējs) jums var piešķirt tiesības dzīvot tur pat tad, ja neesat šīs valsts pilsonis: uzskatīs, ka jums ir pietiekami līdzekļi, lai sevi uzturētu.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, kādi pabalsti jums pienākas jaunajā mītnes valstī

Rozita ir no Itālijas, bet dzīvo Francijā kopā ar savu vīru un trijiem bērniem. Viņa vēlas saņemt vilciena biļeti nedēļai, mēnesim vai sezonai ar atlaidi, kas pienākas daudzbērnu ģimenēm, bet to viņai nedod tāpēc, ka ne viņa, ne viņas bērni nav Francijas pilsoņi.

Rozitai nevajadzētu samierināties un, ja vajadzīgs, būtu jālūdz palīdzība ES palīdzības dienestos. No pirmās darba dienas visiem ES darba ņēmējiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene (daudzās valstīs tās ir ģimenes ar trijiem vai vairākiem bērniem), ir tiesības uz lētākām vilciena biļetēm braukšanai valstī, kurā viņi strādā, — ja šādas atlaides pastāv un tiek piedāvātas attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzturēšanās ārvalstī pēc darba zaudēšanas

Ja zaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, varat turpināt dzīvot šajā valstī. Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes.

Sabiedriskās apspriešanas
    Meklējat darbu ārzemēs?
    Sāciet te – darba piedāvājumu
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.