Navigációs útvonal

Frissítve : 20/04/2016

work

Egyenlő bánásmód

Az Európai Unió egyik országának az Unió egy másik országában dolgozó állampolgáraként Önt (és családtagjait) ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint a munkavégzés helye szerinti ország állampolgárait.

Ez azt jelenti, hogy a munkába állástól kezdve ugyanazokra az ellátásokra jogosult, mint a helyi munkavállalók.

Megilletik tehát azok az ellátások, melyekben az adott ország állampolgárai azért részesülnek, mert ott (foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként) munkát végeznek. Ezekbe az ellátásokba adott esetben olyan kedvezmények is beletartozhatnak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a foglalkoztatáshoz: vasúti kedvezmények, kiegészítő nyugdíjak, tanulmányi támogatások, illetve a munkavállaló gyermekeinek első elhelyezkedését segítő álláskeresési járadék.

Előfordulhat, hogy nem pénzbeli ellátások is megilletik Önt, pl. az a jog, hogy bírósági eljárás során tolmács segítségét vegye igénybe.

Ha a munkavégzés helye szerinti országban él, Ön (és családja) azokra az ellátásokra is jogosult, amelyekben az adott ország az állampolgársággal rendelkező lakosait részesíti.

Ha nem a munkavégzés helye szerinti, hanem egy másik országban él (azaz ha határ menti ingázó), abban az esetben is a tartózkodási hely szerinti országban lakhat, ha nem rendelkezik az ország állampolgárságával. A helyi hatóságok megítélése szerint ugyanis a határ túlsó oldalán végzett munka révén Ön birtokában van az önfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak.

Konkrét eset

Nézzen utána, milyen ellátásokra jogosult új lakhelyén

Rosita olasz állampolgár, aki Franciaországban dolgozik, és ott is él férjével és három gyermekével együtt. Amikor nagycsaládosoknak járó vasúti kedvezmény próbált igénybe venni, azt arra hivatkozva tagadták meg tőle, hogy ő és gyermekei nem francia állampolgárok.

Rositának érdemes kiállnia a jogokért, melyek megilletik. Ha szükséges, segítséget kérhet a különböző uniós segítségnyújtó szolgálatoktól. A nagycsaládos (azaz a legtöbb ország szabályai szerint a legalább 3 gyermeket nevelő) uniós munkavállalók ugyanis a munkavégzés első napjától kezdve jogosultak az állampolgároknak járó vasúti kedvezményekre abban az országban, ahol dolgoznak.

Ha Ön állása elvesztése után külföldön szeretne maradni...

Ha másik uniós országban él, és elveszíti az állását, továbbra is jogában áll az országban maradni és ott élni. A linkre kattintva áttekintheti a vonatkozó feltételeket és a teljesítendő adminisztratív követelményeket.

Nyilvános konzultációk
    Külföldön szeretne dolgozni?
    Válogasson állásajánlat között!
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz