Navigacijski put

Ažurirano : 05/09/2016

work

Jednako postupanje

Kao državljani države članice koji rade u drugoj državi članici, vi i vaša obitelj imate pravo na jednako postupanje kao i s državljanima države u koju ste se preselili.

Vaša prava i pogodnosti u državi domaćinu mogu se razlikovati od onih koje ste uživali u svojoj matičnoj državi.

Dok tražite posao: javne službe za zapošljavanje

Pri traženju zaposlenja, kao državljanin države članice imate pravo na jednaku razinu pomoći od javnih službi za zapošljavanje kao i državljani države domaćina.

Obratite se javnim službama za zapošljavanje.

Na radnome mjestu

S vama se, kao državljaninom države članice, mora postupati na jednak način kao i s vašim kolegama koji su državljani države domaćina.

Navedeno uključuje:

  • plaću i ostale uvjete rada i zapošljavanja
  • zdravlje i sigurnost na radu
  • pristup osposobljavanju, strukovnim školama i centrima za prekvalifikaciju – za vas i vašu djecu
  • pristup stanovanju, uključujući socijalno stanovanje ili olakšani pristup kupnji nekretnine
  • vaše pravo da postanete član sindikata, glasujete i budete izabrani u upravu ili vodstvo sindikata
  • socijalne i porezne olakšice
  • prekid radnog odnosa, obnavljanje radnog odnosa i ponovno zaposlenje.

Prednosti

Kao državljanin države članice imate pravo na jednake pogodnosti kao i radnici kojima je ta država matična država od dana početka zaposlenja (kao zaposleni ili samozaposleni).

Možete imati i pogodnosti koje nisu izravno povezane sa zaposlenjem, kao što su popust na željeznički promet, dodaci na mirovinu, stipendije ili naknade za nezaposlenost za vašu djecu kada prvi puta traže posao.

Moguće je i da ćete imati pravo na nenovčane naknade (npr. pravo na uslugu prevođenja u sudskom postupku).

Kao državljanin države članice imat ćete pravo i na pogodnosti koje se dodjeljuju radnicima i njihovim obiteljima za život u vašoj državi domaćinu.

Saznajte više o svojim pravima iz sustava socijalne sigurnosti, uključujući naknade za nezaposlenost, obiteljske naknade i mirovinu.

Dnevni migranti

Ako živite u jednoj državi, a radite u drugoj, imat ćete pravo na život u toj državi premda niste njezin državljanin.

Ako radite s druge strane granice, smatrat će se da imate dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje.

Ako pri podnošenju zahtjevu za naknade povezane s boravkom naiđete na poteškoće, obratite se našim službama za pomoć .

Primjer

Saznajte na koje naknade imate pravo u novoj državi

Rosita je Talijanka, ali živi i radi u Francuskoj s mužem i troje djece. Zatražila je popust na željeznički promet za veće obitelji, ali joj je zahtjev odbijen jer ni ona ni njezina djeca nisu Francuzi.

No morala bi biti ustrajna u svojem zahtjevu i po potrebi zatražiti pomoć od raznih službi za pomoć EU-a . Svi radnici u EU-u s većim obiteljima (u mnogo država to znači troje ili više djece) imaju pravo na popust na putovanje vlakom u državi u kojoj rade od prvog dana rada – ako takvi popusti postoje i ponuđeni su državljanima te države.

Ostanak u inozemstvu nakon gubitka posla

Ako izgubite posao dok živite u drugoj državi, i dalje imate pravo živjeti ondje. Saznajte više o uvjetima i formalnostima.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje