Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/04/2016

work

Võrdne kohtlemine

Teises ELi liikmesriigis töötava ELi kodanikuna on teil ja teie perel õigus selle riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele.

See tähendab, et teil on õigus saada samu hüvitisi, mida saavad selle riigi kodanikud, alates päevast, mil alustate seal tööd.

Seega on teil õigus saada hüvitisi, mida antakse selle riigi kodanikele, kuna nad seal töötavad (töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjatena). See võib hõlmata ka soodustusi, mis ei ole otseselt seotud tööga: odavamad rongipiletid, tööandjapension, stipendiumid või töötushüvitised teie lastele, kui nad otsivad oma esimest töökohta.

Samuti võib teil olla õigus mitterahalistele hüvedele, nt õigus tõlketeenustele kohtumenetlustes.

Kui te konkreetses riigis elate, siis on teil õigus saada ka neid hüvitisi, mida makstakse töötajatele ja nende peredele tulenevalt sellest, et nad selles riigi elavad.

Kui te ei ela samas riigis, kus te töötate (piiriülene töötaja), siis on teil õigus seal elada isegi juhul, kui te ei ole selle riigi kodanik: kuna te käite tööl naaberriigis, on teil piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks.

Näidisjuhtum

Uurige välja, millistele hüvitistele on teil oma uues elukohariigis õigus

Rosita on pärit Itaaliast, kuid ta elab ja töötab Prantsusmaal, kus elavad ka tema abikaasa ja kolm last. Ta taotles suurtele peredele mõeldud rongipiletisoodustust, kuid talle ei antud seda, sest ei tema ega tema lapsed ole Prantsusmaa kodanikud.

Rosita peaks endale kindlaks jääma ja vajaduse korral paluma abi erinevatelt ELi abiteenistustelt. Nimelt on kõigil ELi töötajatel, kellel on suur pere (paljudes riikides kolm last või rohkem), õigus riigis, kus nad töötavad, odavamalt rongiga reisida alates päevast, mil nad tööd alustavad - kui sellised soodustused on olemas ja neid pakutakse selle riigi kodanikele.

Välismaale jäämine pärast töö kaotamist

Kui kaotate teises liikmesriigis elades töö, on teil endiselt õigus seal elada. Tutvuge tingimuste ja formaalsustega.

Avalikud arutelud
    Otsite tööd välismaal?
    Alustage siit – tööpakkumist
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid