Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/04/2016

work

Ίση μεταχείριση

Ως πολίτης της ΕΕ εργαζόμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας ίση μεταχείριση με τους υπηκόους της νέας σας χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε τις ίδιες παροχές με τους εργαζόμενους της χώρας αυτής ήδη από την ημερομηνία που θα αρχίσετε να εργάζεστε σ' αυτήν.

Δικαιούστε συνεπώς να λαμβάνετε τις παροχές που λαμβάνουν οι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας καθότι εργάζονται εκεί (ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι). Στις παροχές μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πλεονεκτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με την απασχόληση: π.χ. μειωμένα εισιτήρια τρένου, επικουρικές συντάξεις, υποτροφίες σπουδών ή παροχές ανεργίας για τα παιδιά σας όταν αναζητούν την πρώτη τους δουλειά.

Μπορεί επίσης να συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις για την παροχή μη οικονομικών οφελών, όπως π.χ. το δικαίωμα διερμηνείας σε δικαστικές διαδικασίες.

Αν ζείτε στη συγκεκριμένη χώρα, δικαιούστε επίσης να λαμβάνετε τις παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, καθότι ζουν εκεί.

Αν ζείτε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα που εργάζεστε (δηλ. είστε "διασυνοριακός εργαζόμενος"), έχετε το δικαίωμα να ζείτε εκεί ακόμα κι αν δεν έχετε την υπηκοότητα της χώρας. Αν διασχίζετε τα σύνορα για να εργαστείτε, θεωρείται ότι διαθέτετε επαρκή μέσα διαβίωσης.

Μια αληθινή ιστορία

Μάθετε τι είδους παροχές δικαιούστε στη νέα σας χώρα

Η Ροζίτα είναι από την Ιταλία, αλλά ζει και εργάζεται στη Γαλλία με τον σύζυγό της και τα 3 τους παιδιά. Έκανε αίτηση για την έκδοση κάρτας μειωμένου εισιτηρίου τρένου, την οποία δικαιούνται οι πολυμελείς οικογένειες, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε επειδή ούτε αυτή ούτε τα παιδιά της είναι Γάλλοι.

Η Ροζίτα έπρεπε να επιμείνει και, εν ανάγκη, να ζητήσει βοήθεια από τις διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ. Πράγματι, όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΕ με πολυμελείς οικογένειες (σε πολλές χώρες με 3 ή περισσότερα παιδιά) δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο τρένου στις χώρες όπου εργάζονται ήδη από την ημερομηνία που αρχίζουν να εργάζονται, εφόσον τέτοιες μειώσεις ισχύουν για τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Παραμονή στο εξωτερικό μετά την απόλυσή σας

Αν χάσατε τη δουλειά σας ενόσω ζούσατε σε άλλη χώρα, εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να ζείτε σ' αυτήν. Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές