Навигационна пътека

Актуализация : 20/04/2016

work

Равно третиране

Като гражданин на ЕС, работещ в друга страна от ЕС, вие и вашето семейство имате право на равно третиране с гражданите на съответната страна.

Това означава, че имате право на същите обезщетения като работещите граждани на тази страна от деня, в който започнете работа там.

Следователно имате право да получавате обезщетения, отпускани на гражданите на страната понеже работят там (като наети или самостоятелно заети лица). Това може да включва преимущества, които не са пряко свързани с работата: намаления за пътуване с влак, допълнителни пенсии, стипендии за обучение или обезщетения за безработица за вашите деца, докато търсят своята първа работа.

Възможно е да имате право и на непарични обезщетения, напр. право на преводач при съдебни дела.

Ако живеете в страната, ще имате право да получавате обезщетенията, предоставяни на работещите и техните семейства понеже живеят там.

Ако живеете в страна, различна от страната, в която работите (трансгранични работници), ще получите право да пребивавате там дори ако не сте гражданин на тази страна: ако работите в съседна страна, ще се счита, че разполагате с достатъчно средства за вашата издръжка.

Лична история

Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

Розита е от Италия, но работи и живее във Франция със съпруга си и трите си деца. Иска да си купи карта за влака с намаление за многочленно семейство, но ѝ е отказано, тъй като нито тя, нито децата ѝ са френски граждани.

Розита трябва да настоява и, ако е необходимо, да се свърже със службите за помощ на ЕС. В действителност всички работещи граждани на ЕС с многочленни семейства (в много страни 3 или повече деца) имат право на намаление на билетите за влак в страната, в която работят, от деня, в който започнат работаако съществуват подобни намаления за гражданите на съответната страна.

Оставане в чужбина след загуба на работа

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, вие все още имате право да живеете там. Проверете условията и формалностите.

Обществени консултации
    Търсите работа в чужбина?
    Потърсете тук – работни места
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети