Sökväg

Uppdaterat : 20/06/2014

work

Redogörelse för yrkeskvalifikationer

Om du ska arbeta tillfälligt i ett annat EU-land behöver du inte få dina kvalifikationer erkända.

Eventuellt kan du dock behöva lämna en skriftlig redogörelse (på papper eller elektroniskt) i landet du ska till om

Hör med myndigheterna i värdlandet vad som gäller.

Om du behöver hjälp med de formaliteter som krävs för att utöva ditt yrke kan du kontakta värdlandets kontaktpunkt för yrkeskvalifikationer English .

Redogörelse för kvalifikationer

Om landet kräver en redogörelse för dina kvalifikationer ska du skicka den

 • direkt till den myndighet i värdlandetsom ansvarar för ditt yrke (fråga den nationella kontaktpunkten där English vilken myndighet det är)
 • innan du börjar arbeta i värdlandet (även om du inte säkert vet om du kommer att arbeta där)
 • en gång om året, och inte varje gång du vill erbjuda en viss tjänst.

Redogörelsen ska innehålla följande uppgifter:

 • Förnamn, efternamn och kontaktuppgifter
 • Nationalitet
 • Yrke i det land där du vanligen arbetar och yrke du vill utöva i värdlandet
 • Information om din ansvarsförsäkring: försäkringsbolag och försäkringsnummer (fråga din arbetsgivare)
 • Hänvisningar till eventuella tidigare redogörelser som du skickat till samma land

Bifoga också handlingar som styrker

 • din nationalitet
 • att du är lagligt etablerad i ett EU-land och inte har fått yrkesförbud
 • dina yrkeskvalifikationer
 • att du har utövat yrket minst två av de senaste tio åren (om varken yrket eller utbildningen är reglerade i det land där du är lagligt etablerad)
 • att du aldrig har dömts för något allvarligt brott (om du arbetar med säkerhet, t.ex. som väktare).

Vilka handlingar som krävs varierar från land till land. Kontakta den ansvariga myndigheten om du behöver veta vilka handlingar som behövs.

Yrken som påverkar människors hälsa och säkerhet

Om det yrke du vill utöva kan hota folkhälsan eller den allmänna säkerheten kan värdlandet vilja kontrollera dina kvalifikationer i förväg.

Du kan i så fall inte börja arbeta förrän du har fått myndigheternas formella tillstånd.

Behövs förhandskontrollen för ditt yrke? Hör med värdlandets kontaktpunkt för yrkeskvalifikationer English .

Det kan ta mellan en och fyra månader att få tillståndet (efter att du har skickat in din redogörelse).

Se till att din redogörelse innehåller alla nödvändiga uppgifter och handlingar, så undviker du onödiga förseningar.

Värdlandet kan också ställa ytterligare villkor, t.ex. att du ska göra ett prov eller ha någon som övervakar ditt arbete den första tiden.

I regel förväntas du uppfylla villkoren senast en månad efter att du informerats om dem. Om det inte går (om du t.ex. måste göra ett prov, men det inte anordnas några prov just då) kan du få hjälp av vår rådgivningstjänst Solvit.

Auktoriserad översättning

Om ditt yrke kan påverka människors hälsa eller säkerhet och dina kvalifikationer ska kontrolleras, kan du behöva bifoga en auktoriserad översättning av handlingarna.

EU:s regler säger dock att

 • kravet endast gäller centrala handlingar, t.ex. intyget på kvalifikationerna
 • myndigheterna måste godkänna auktoriserade översättningar från andra EU-länder.

Nationella id-kort, pass m.m. är inte centrala handlingar och behöver inte översättas.

Dessutom behövs ingen auktoriserad översättning av kvalifikationer om du är

 • läkare
 • sjuksköterska
 • barnmorska
 • veterinär
 • tandläkare
 • apotekare
 • arkitekt.

Tänk dock på att det finns flera undantag.

Läs om vilka undantag som finns i EU:s vägledning om erkännande av yrkeskvalifikationer [185 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Hjälp och råd

Footnote

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.