Navigacijska pot

Posodobitev : 20/06/2014

work

Prijava poklicnih kvalifikacij

V primeru začasnega dela v drugi državi EU vam ni treba zaprositi za priznanje kvalifikacij.

Morda pa boste morali oddati pisno prijavo (na papirju ali v elektronski obliki) v državi gostiteljici, če:

Podrobnejše informacije o tem boste dobili pri nacionalnih organih države gostiteljice.

Vse dodatne informacije glede potrebnih formalnosti za izvajanje svojega poklica boste dobili pri kontaktni točki za priznavanje poklicnih kvalifikacij English v državi gostiteljici.

Prijave

Če se zahteva prijava, jo morate predložiti:

 • neposredno organu države gostiteljice, pristojnemu za vaš poklic (informacije o pristojnem organu boste dobili pri nacionalni kontaktni točki English ),
 • preden začnete delati v državi gostiteljici (tudi če niste prepričani, ali boste tam dejansko delali),
 • samo enkrat na leto (in ne vsakič, ko želite opravljati določeno storitev).

Vsebovati mora naslednje:

 • ime, priimek in kontaktne podatke,
 • državljanstvo,
 • poklic v državi, v kateri običajno delate, in poklic, ki ga nameravate opravljati v državi gostiteljici,
 • podatke o zavarovanju poklicne odgovornosti: ime zavarovalnice in številko police (vprašajte delodajalca),
 • navedbo vseh morebitnih prijav, ki ste jih v preteklosti predložili v isti državi.

Prijavi morate priložiti tudi naslednja dokazila:

 • potrdilo o državljanstvu,
 • potrdilo, da ste „zakonito ustanovljeni“ (tj. izpolnjujete vse pogoje za opravljanje svojega poklica) v državi EU in da za vas ne velja niti začasna prepoved opravljanja poklicne dejavnosti,
 • dokazilo o poklicnih kvalifikacijah,
 • dokazilo, da ste zadevni poklic opravljali vsaj dve leti v zadnjih 10 letih (če niti poklic niti usposabljanje zanj v državi, v kateri ste „zakonito ustanovljeni“, nista regulirana),
 • potrdilo o nekaznovanosti (za poklice na področju varovanja).

Oblike dokazil se med državami razlikujejo. Pristojni organ vam bo povedal, katere obrazce sprejme kot dokazila.

Poklici, ki lahko pomenijo tveganje za zdravje in varnost strank

Če v tujini nameravate opravljati poklic, ki bi bil lahko nevaren za javno zdravje ali varnost, bo morda država gostiteljica najprej preverila vaše kvalifikacije.

To pomeni, da ne smete začeti delati, dokler ne prejmete uradnega dovoljenja.

Ali je za vaš poklic potrebno preverjanje? Pozanimajte se pri kontaktni točki za poklicne kvalifikacije English v državi gostiteljici.

Predhodno preverjanje bo za 1–4 mesece podaljšalo postopek pridobitve dovoljenja (po prejemu vaše prijave v pristojnem organu).

Zato prijavi priložite vse potrebne informacije in dokazila, saj vsak manjkajoči podatek še podaljša postopek.

Država gostiteljica vam lahko naloži tudi dodatne pogoje, denimo od vas zahteva opravljanje preskusa znanja ali poskusno delovno dobo pod nadzorom izkušenega sodelavca.

Ponavadi morate pogoje izpolniti v enem mesecu po tem, ko so vas o njih obvestili. Če to ni mogoče (denimo če morate opraviti preskus znanja, vendar preskusi v tem roku niso organizirani), se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Overjeni prevodi

Če bodo vaše kvalifikacije preverili, ker gre za poklic, ki lahko pomeni tveganje za zdravje ali varnost strank, boste morda morali predložiti overjeni prevod dokazil.

Vendar pravila EU določajo:

 • ta zahteva velja samo za najpomembnejše dokumente, denimo dokazila o kvalifikacijah,
 • pristojni organi morajo sprejeti overjene prevode iz drugih držav EU.

Osebne izkaznice, potni listi ipd. NISO najpomembnejši dokumenti, zato jih ni treba prevesti.

Poleg tega za naslednje poklice ni treba predložiti overjenega prevoda dokazil o kvalifikacijah:

 • zdravniki,
 • medicinske sestre splošne zdravstvene nege,
 • babice,
 • veterinarji,
 • zobozdravniki,
 • farmacevti,
 • arhitekti.

Zgornje informacije so zgolj povzetek obsežnih predpisov s številnimi izjemami.

Preverite, katera pravila veljajo za vaš poklic - Navodila EU za uporabnike: priznavanje poklicnih kvalifikacij [312 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Pomoč in svetovanje

Footnote

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.