Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/06/2014

work

Verklaring over beroepskwalificaties

Als u tijdelijk in een ander EU-land gaat werken, is het niet nodig om uw diploma's te laten erkennen.

In sommige gevallen moet u in uw gastland (op papier of elektronisch) een schriftelijke verklaring indienen als:

De autoriteiten in het gastland kunnen u vertellen of dit nodig is.

Voor meer informatie over of hulp bij de formaliteiten om uw beroep te mogen uitoefenen, kunt u contact opnemen met het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties English in het gastland.

Verklaringen

Als er een verklaring nodig is, moet u die indienen:

 • bij de autoriteit in het gastland die bevoegd is voor uw beroep. Welke autoriteit dit is, kunt u vragen aan het nationale contactpunt English ter plaatse.
 • voordat u begint te werken in het gastland, ook als u nog niet zeker weet of u er daadwerkelijk gaat werken.
 • slechts eens per jaar, niet elke keer dat u een bepaalde dienst wilt verlenen.

De verklaring moet het volgende bevatten:

 • voornaam, achternaam en contactgegevens
 • nationaliteit
 • beroep in het land waar u normaal gesproken werkt en het beroep dat u in het gastland wilt uitoefenen
 • informatie over uw professionele aansprakelijkheidsverzekering: verzekeringsmaatschappij, polisnummer
 • verwijzingen naar al uw eerder in het hetzelfde land ingediende verklaringen

plus de volgende bewijsstukken:

 • bewijs van uw nationaliteit
 • bewijs dat u legaal gevestigd bent in een EU-land en dat u geen verbod op de uitoefening van uw beroep is opgelegd, ook niet tijdelijk
 • erkenning van vakdiploma's
 • bewijs dat u uw beroep gedurende de afgelopen 10 jaar ten minste 2 jaar lang heeft uitgeoefend (indien noch het beroep, noch de opleiding in uw thuisland gereglementeerd is)
 • verklaring van goed gedrag (indien u in de beveiliging werkt, bijvoorbeeld als bewaker)

De manier waarop u uw bewijsstukken kunt indienen, verschilt van land tot land. Neem contact op met de verantwoordelijke autoriteit als u wilt weten welke soorten documenten geaccepteerd worden.

Beroepen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid of veiligheid van klanten

Als uw beroep mogelijk van invloed is op de volksgezondheid of de veiligheid, is het mogelijk dat uw gastland vooraf uw kwalificaties wil controleren.

In dat geval mag u niet beginnen te werken totdat u formeel toestemming daarvoor heeft gekregen.

Is voorafgaande controle nodig bij mijn beroep? Vraag het aan het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties English in uw gastland.

Zo ja, dan kan het, gerekend vanaf het moment dat de autoriteiten uw verklaring ontvangen, 1 tot 4 maanden langer duren voordat u de benodigde toestemming krijgt.

Om dit proces te versnellen, is het raadzaam ervoor te zorgen dat uw verklaring compleet en juist is. Ontbrekende documenten en vergissingen zorgen voor onnodige vertraging.

Uw gastland kan ook aanvullende voorwaarden opleggen, zoals een test of werk onder toezicht.

Normaal gesproken moet u aan deze voorwaarden voldoen binnen 1 maand nadat u ervan op de hoogte bent gebracht. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat de vereiste test binnen die periode niet georganiseerd wordt), kunt u contact opnemen met onze hulpdiensten.

Gecertificeerde vertalingen

Als uw beroepskwalificaties gecontroleerd worden vanwege een mogelijke invloed op de gezondheid of de veiligheid van klanten, dan kan uw gastland u vragen om gecertificeerde vertalingen van uw documenten.

Maar volgens de de EU-regels:

 • geldt dit alleen voor de belangrijkste documenten, zoals uw diploma's
 • moeten de autoriteiten beëdigde vertalingen uit andere EU-landen accepteren

Nationale identiteitskaarten, paspoorten e.d. worden NIET beschouwd als de belangrijkste documenten en hoeven dus niet vertaald te worden.

Bovendien hoeft u als u een van de volgende beroepen uitoefent geen gecertificeerde vertaling van uw kwalificaties/diploma's in te dienen:

 • arts
 • verpleegkundige
 • verloskundige
 • dierenarts
 • kaakchirurg
 • apotheker
 • architect

De hierboven verstrekte informatie is een samenvatting van ingewikkelde wetgeving met talloze uitzonderingen.

Om te weten welke uitzonderingen al dan niet voor u gelden, raden wij u aan de EU-gids voor de erkenning van beroepskwalificaties [189 KB] Deutsch English español français italiano polski te lezen.

Hulp en advies

Footnote

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.