Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 20/06/2014

work

Dikjarazzjoni dwar il-kwalifiki professjonali

Biex taħdem temporanjament f'pajjiż ieħor tal-UE, jeħtieġlek tapplika biex il-kwalifiki tiegħek jingħatalhom għarfien.

Jista' jkun jeħtieġlek, madankollu, li tagħmel dikjarazzjoni bil-miktub (fuq karta jew b'mod elettroniku) fil-pajjiż li sejjer fih jekk:

Biex tkun taf jekk dan hux meħtieġ, iċċekkja mal-awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiż ospitanti.

Għal aktar għajnuna jew informazzjoni dwar il-formalitajiet meħtieġa biex tipprattika l-professjoni tiegħek, ikkuntattja l-punt ta' kuntatt għall-kwalifiki professjonali English tal-pajjiż ospitanti.

Dikjarazzjonijiet

Jekk tkun meħtieġa dikjarazzjoni, għandek tippreżentaha:

 • direttament lill-awtorità tal-pajjiż ospitantiresponsabbli għal professjoni tiegħek (biex tkun taf liema hi l-awtorità, staqsi lill-punt ta' kuntatt nazzjonali tiegħu English ).
 • kull waqt qabel ma tibda taħdem fil-pajjiż ospitanti (anki jekk m'intix ċert jekk fil-fatt intix sejjer taħdem hemm).
 • darba f'sena biss (mhux kull meta tkun tixtieq tipprovdi servizz partikulari).

Din għandha jkollha dawn li ġejjin:

 • l-isem, il-kunjom u d-dettalji ta' kuntatt
 • in-nazzjonalità
 • il-professjoni fil-pajjiż fejn normalment taħdem u l-professjoni li tixtieq tipprattika fil-pajjiż barrani li sejjer fih
 • l-informazzjoni dwar l-assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali tiegħek: min qed jinxurjak, in-numru ta' kuntatt (staqsi lil min iħaddmek)
 • ir-referenza għal kull dikjarazzjoni ppreżentata qabel fl-istess pajjiż.

U d-dokumenti li juru dan li ġejjin:

 • l-evidenza tan-nazzjonalità tiegħek
 • l-evidenza li int stabbilit skont il-liġi f'pajjiż tal-UE:
 • l-evidenza ta' kwalifiki professjonali
 • l-evidenza li ilek tipprattika l-professjoni msemmija għal tal-anqas 2 mill-aħħar 10 snin (meta la l-professjoni u lanqas it-taħriġ għaliha ma kienu regolati fil-pajjiż fejn tinsab legalment stabbilit)
 • l-evidenza li qatt ma kont misjub ħati ta' offiża kriminali serja (jekk taħdem fil-qasam tas-sigurtà).

Il-mod ta' evidenza tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor. Ikkuntattja l-awtorità responsabbli biex tiċċekkja liema tipi ta' dokumenti jiġu aċċettati bħala evidenza.

Professjonijiet b'impatt fuq is-saħħa jew is-sikurezza tal-klijenti.

Jekk il-professjoni li tkun tixtieq tipprattika tinvolvi theddida għas-saħħa jew is-sikurezza tal-pubbliku, il-pajjiż ospitanti jista' jiċċekkja l-kwalifiki tiegħek minn qabel.

Dan ifisser li ma tkunx tista' tibda taħdem qabel ma jseħħ dan u tirċievi awtorizzazzjoni formali.

Il-professjoni tiegħek jeħtiġilha dan l-iċċekkjar minn qabel? Staqsi l-punt ta' kuntatt għall-kwalifiki professjonali English tal-pajjiż ospitanti.

Jekk dan ikun meħtieġ, jaf joħodlok minn 1 sa 4 xhur aktar (wara li l-awtorità tirċievi d-dikjarazzjoni tiegħek) biex tingħata l-awtorizzazzjoni meħtieġa.

Biex tħaffef l-awtorizzazzjoni, kun żgur li d-dikjarazzjoni tiegħek fiha l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa kollha. Dokumenti neqsin jew żbalji jistgħu jikkawżaw dewmien mhux meħtieġ.

L-awtorità tal-pajjiż ospitanti tista' timponi wkoll kondizzjonijiet addizzjonali pereżempju jistaqsuk biex tagħmel eżami jew biex tibda billi jkollok perjodu ta' xogħol taħt superviżjoni.

Normalment, mistenni li tikkonforma ma dawn il-kondizzjonijiet xahar wara li tkun ġejt informat bihom. Jekk dan mhux possibbli (pereżempju jkollok tgħaddi minn eżami, iżda ebda eżamijiet ma jkunu organizzati f'dak il-perjodu), tista' tistaqsi lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Traduzzjonijiet iċċertifikati

Jekk il-kwalifiki huma ċċekkjati minħabba impatt potenzjali fuq is-saħħa jew is-sikurezza tal-klijenti, tista' tintalab biex tipprovdi traduzzjoni ċċertifikata tad-dokumenti tiegħek.

Madankollu, ir-regoli tal-UE jiddikjaraw li:

 • dan ir-rekwiżit japplika biss għal dokumenti ewlenin, pereżempju l-kwalifiki nfishom.
 • L-awtoritajiet huma obbligati li jaċċettaw traduzzjonijiet iċċertifikati minn pajjiżi oħrajn tal-UE.

Il-karti tal-identità nazzjonali, il-passaporti, eċċ. ma JITQISUX bħala dokumenti ewlenin u ma għandhomx għalfejn jiġu tradotti.

Barra minn hekk, il-professjonisti li ġejjin ma għandhomx għalfejn jipprovdu traduzzjoni ċċertifikata tal-kwalifiki tagħhom:

 • it-tobba
 • l-infirmiera ġenerali
 • il-majjistri
 • il-kirurgi veterinarji
 • il-kirurgi dentisti
 • l-ispiżjara
 • il-periti.

Din l-informazzjoni mogħtija hawn fuq hi taqsira tal-liġijiet kumplessi b'għadd ta' eċċezzjonijiet.

Biex tkun żgur li dawn l-eċċezzjonijiet ma japplikawx għalik, aqra l-gwida tal-UE għall-għarfien tal-kwalifiki professjonali [405 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Għajnuna u pariri

Footnote

F'dan il-każ, 27 Stat Membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera

Retour au texte en cours.