Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-06-20

work

Profesinės kvalifikacijos deklaracija

Norint laikinai dirbti kitoje ES šalyje, jums nereikia kreiptis dėl savo kvalifikacijos pripažinimo.

Tačiau šalyje, į kurią vykstate, jums gali reikėti pateikti rašytinę deklaraciją (popierinę arba elektroninę), jeigu:

Ar būtina pateikti šią deklaraciją, teiraukitės priimančiosios šalies nacionalinių valdžios institucijų.

Jeigu reikia daugiau pagalbos ar informacijos dėl būtinų formalumų siekiant užsiimti tokia, kaip jūsų, profesine veikla, kreipkitės į priimančiosios šalies kontaktinį profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrą English .

Deklaracijos

Jeigu reikalaujama pateikti deklaraciją, privalote ją pateikti:

 • tiesiogiai už jūsų profesiją atsakingai priimančiosios šalies institucijai (kuri tai institucija, teiraukitės tos šalies  nacionalinio kontaktinio centro English );
 • bet kuriuo metu prieš pradėdami dirbti priimančiojoje šalyje (net jei abejojate, ar tikrai ten dirbsite);
 • tik kartą per metus (ne kaskart norėdami teikti tam tikrą paslaugą).

Joje turėtų būti nurodyta:

 • vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;
 • pilietybė;
 • profesinė veikla, kurią vykdote šalyje, kurioje paprastai dirbate, ir profesinė veikla, kurią pageidaujate vykdyti priimančiojoje šalyje;
 • informacija apie jūsų profesinės atsakomybės draudimą: draudimo bendrovė, sutarties numeris (pasiteiraukite savo darbdavio);
 • informacija apie deklaracijas, kurios anksčiau pateiktos toje pačioje šalyje.

Taip pat reikia pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

 • jūsų pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • įrodymą, kad jūs teisiškai įsisteigę ES šalyje ir jums neuždrausta net laikinai vykdyti profesinę veiklą;
 • profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 • įrodymą, kad pastarąjį dešimtmetį konkrečią profesinę veiklą vykdėte ne mažiau kaip 2 metus (jeigu šalyje, kurioje esate teisiškai įsikūrę, nebuvo reglamentuojama nei jūsų profesija, nei su ja susijęs mokymas);
 • įrodymą, kad jūs niekada nebuvote teisti už sunkią nusikalstamą veiką (jeigu dirbate su saugumu susijusį darbą, pavyzdžiui, apsaugos darbuotoju).

Kiekvienoje šalyje ši informacija gali būti patvirtinama skirtingai. Norėdami pasitikslinti, kokius dokumentus galima pateikti kaip įrodymą, kreipkitės į už tai atsakingą instituciją.

Profesijos, turinčios poveikį klientų sveikatai ar saugai

Jeigu profesinė veikla, kurią norite vykdyti, susijusi su galima grėsme visuomenės sveikatai ar saugai, priimančioji šalis gali pageidauti iš anksto patikrinti jūsų kvalifikaciją.

Tai reiškia, kad negalėsite pradėti dirbti, kol nebus patikrinta jūsų kvalifikacija ir kol negausite oficialaus leidimo.

Ar būtinas toks jūsų profesinės kvalifikacijos patikrinimas? Teiraukitės priimančiosios šalies kontaktinio profesinių kvalifikacijų pripažinimo centro English .

Jeigu toks patikrinimas būtinas, jums reikalingo leidimo išdavimas gali užtrukti 1—4 mėnesius ilgiau (po to, kai institucija gaus jūsų deklaraciją).

Kad paspartintumėte leidimo išdavimą, įsitikinkite, kad jūsų deklaracijoje pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai. Nesant reikiamų dokumentų arba padarius klaidų, gali būti vėluojama išduoti leidimą, o to galima išvengti.

Be to, priimančioji šalis gali nustatyti papildomas sąlygas, pvz., paprašyti atlikti testą arba stebėti jūsų darbą komandiruotės pradžioje.

Paprastai šias sąlygas turėtumėte įvykdyti per 1 mėnesį nuo informavimo apie jas. Jeigu tai neįmanoma (pvz., jeigu jums reikia atlikti testą, tačiau tuo laikotarpiu testai nebus organizuojami), galite skambinti mūsų pagalbos tarnyboms.

Patvirtinti vertimai

Jeigu jūsų kvalifikacija tikrinama dėl galimo poveikio klientų sveikatai arba saugai, jūsų gali paprašyti pateikti patvirtintą jūsų dokumentų vertimą.

Tačiau ES patvirtintose taisyklėse teigiama:

 • šis reikalavimas taikomas tik svarbiausiems dokumentams, kaip antai kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams;
 • valdžios institucijos turi priimti kitų ES šalių patvirtintus vertimus.

Nacionalinės tapatybės kortelės, pasai ir pan. NELAIKOMI svarbiausiais dokumentais ir jų versti nereikia.

Be to, šiems specialistams pateikti patvirtinto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento vertimo nereikia:

 • gydytojams;
 • bendrosios praktikos slaugytojams;
 • akušeriams;
 • veterinarijos gydytojams;
 • stomatologams;
 • vaistininkams;
 • architektams.

Pirmiau pateikta informacija yra sudėtingų teisės aktų, turinčių labai daug išimčių, apibendrinimas.

Apie tai, ar tos išimtys jums netaikomos, informacijos rasite ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo vadove [415 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Pagalba

Footnote

Šiuo atveju 27 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje

Retour au texte en cours.