Navigációs útvonal

Frissítve : 20/06/2014

work

A szakmai képesítésekkel kapcsolatos nyilatkozat

Ha Ön átmenetileg egy másik uniós országban akar dolgozni, nem kell kérvényeznie szakmai képesítéseinek elismerését.

Lehetséges azonban, hogy (papíron vagy elektronikus formában) írásbeli nyilatkozatot kell tennie a kiküldetés helye szerinti országban, ha:

A fogadó ország nemzeti hatóságainál tájékozódhat arról, hogy szükség van-e ilyen nyilatkozatra.

A szakmája gyakorlásához szükséges adminisztratív követelményekkel kapcsolatban további tájékoztatást vagy segítséget kaphat a fogadó ország szakmai képesítésekkel foglalkozó kapcsolattartási pontjától English .

Nyilatkozat

Ha nyilatkozatra van szükség, akkor annak benyújtására a következők vonatkoznak:

 • a nyilatkozatot közvetlenül az Ön szakmája szerint illetékesfogadó országbeli hatóságnak kell benyújtani (ha nem tudja, melyik hatóság ez, tájékozódjon az ottani  nemzeti kapcsolattartási pontnál English );
 • a nyilatkozatot a fogadó országbeli munkavégzés megkezdése előtt kell benyújtani (akkor is, ha még nem biztos benne, hogy valóban ott fog dolgozni);
 • a nyilatkozatot évente csak egyszer kell benyújtani (nem pedig minden egyes alkalommal, amikor az adott szolgáltatást nyújtani kívánja).

A nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • vezetéknév, utónév és kapcsolattartási adatok;
 • állampolgárság;
 • mi az Ön szakmája abban az országban, ahol általában dolgozik, és milyen szakmát kíván gyakorolni a fogadó országban;
 • szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó információk: biztosító, szerződésszám (kérdezze munkáltatóját);
 • hivatkozás az adott országban korábban benyújtott bármilyen nyilatkozatra.

A nyilatkozathoz csatolni kell a következő kísérő dokumentumokat:

 • állampolgárság igazolása;
 • igazoló okmány arról, hogy Ön valamelyik uniós országban hivatalos lakóhellyel rendelkezik, és átmenetileg sincs eltiltva szakmája gyakorlásától;
 • szakmai képesítéseket igazoló okmány(ok);
 • annak igazolása, hogy az elmúlt tíz évben legalább két évig gyakorolta a szóban forgó szakmát (amennyiben az Ön lakóhelye szerinti országban sem a szóban forgó szakma, sem a szóban forgó szakmai képzés nincs szabályozva);
 • annak igazolása, hogy Ön nem volt elítélve súlyos bűncselekmény miatt (amennyiben biztonsági területen, például biztonsági őrként dolgozik).

Előfordulhat, hogy különböző országok más-más igazoló okmányokat kérnek. Lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal, és kérdezze meg tőlük, milyen típusú dokumentumokat fogadnak el igazolásként.

Szakmák, amelyek egészségügyi vagy biztonsági következményekkel járhatnak az ügyfelekre nézve

Ha a szakma, amelyet Ön gyakorolni kíván, lehetséges veszélyt jelent a közegészségre vagy a közbiztonságra nézve, elképzelhető, hogy a fogadó ország előzetesen ellenőrizni fogja az Ön képesítéseit.

Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzés lefolytatása és a hivatalos engedély kiállítása előtt Ön nem kezdhet el dolgozni.

Szükség van-e az Ön szakmája esetében erre az előzetes ellenőrzésre? Érdeklődje meg a fogadó ország szakmai képesítésekkel foglalkozó kapcsolattartási pontjánál English .

Amennyiben szükség van előzetes ellenőrzésre, az engedély megszerzése további 1–4 hónapot vehet igénybe (attól a naptól számítva, amikor a hatóság megkapta az Ön nyilatkozatát).

Az engedélyezés gyors lefolyása érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy nyilatkozata tartalmazza az összes vonatkozó információt és dokumentumot. Hátráltatja az eljárást, ha hiánypótlásra vagy téves információk javítására van szükség.

A fogadó ország hatósága további feltételeket is előírhat, például vizsga letételét kérheti, vagy azt, hogy az első időszakban felügyelet mellett dolgozzon.

A támasztott feltételeknek általában a feltételek közlése után legkésőbb 1 hónappal eleget kell tenni. Amennyiben ez nem lehetséges (például vizsgát kell Önnek tennie, de az adott időszakban nem szerveznek vizsgát), forduljon segítségnyújtó szolgálatainkhoz.

Hiteles fordítás

Ha ellenőrzik szakmai képesítéseit, mivel az adott tevékenység egészségügyi vagy biztonsági következményekkel járhat az ügyfelekre nézve, akkor a dokumentumok hiteles fordítását is bekérhetik.

Az uniós szabályozás azonban kimondja, hogy:

 • ilyen követelményt a hatóságok csak lényeges dokumentumokkal (pl. a képesítésekkel) kapcsolatban írhatnak elő;
 • a hatóságok kötelesek a más uniós országokból származó hiteles fordításokat elfogadni.

A személyazonossági igazolvány, útlevél stb. ebben az esetben NEM számít lényeges dokumentumnak, ezeket nem kell lefordíttatni.

A következő szakmák esetében a hatóságok nem kérhetik a képesítés hiteles fordítását:

 • orvos;
 • általános ápoló;
 • szülésznő;
 • állatorvos;
 • szájsebész;
 • gyógyszerész;
 • építész.

A fenti információ bonyolult jogszabályok rövid összefoglalása, amelyek alól számos kivétel van.

Nézzen utána, hogy az Ön helyzetében nem alkalmazandó-e valamelyik kivétel: Uniós útmutató a szakmai képesítések elismeréséről [356 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Segítség és tanácsadás

Footnote

ebben az esetben a 27 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.