Navigacijski put

Ažurirano : 23/10/2014

work

Izjava o stručnim kvalifikacijama

Kako biste privremeno radili u drugoj državi članici, ne morate zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija.

Međutim možda ćete morati dati pismenu izjavu (u papirnatom ili elektroničkom obliku) u državi u koju odlazite:

Provjerite kod nacionalnih nadležnih tijela u državi domaćinu zahtijevaju li takvu izjavu.

Za pomoć i informacije o formalnostima potrebnim za obavljanje posla u struci obratite se kontaktnoj točki za priznavanje stručnih kvalifikacija u državi domaćinu.

Izjave

Ako je izjava potrebna, morate je predati:

 • izravno tijelu države domaćina nadležnom za vašu struku (kako biste saznali koje je to tijelo, obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki)
 • u bilo kojem trenutku prije nego što počnete raditi u državi domaćinu (iako još niste sigurni hoćete li uopće raditi)
 • samo jednom godišnje (ne svaki puta kada želite obavljati posao u struci).

Morala bi sadržavati sljedeće:

 • ime, prezime i kontaktne podatke
 • državljanstvo
 • struku u državi u kojoj obično radite i struku kojom se želite baviti u državi domaćinu
 • podatke o osiguranju od profesionalne odgovornosti: osiguravatelj, kontaktni broj (raspitajte se kod poslodavca)
 • upućivanja na izjave koje ste prethodno podnijeli u istoj državi.

I sljedeće popratne dokumente:

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu da imate poslovni nastan u državi članici i da nemate (makar privremenu) zabranu obavljanja posla
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • potvrdu kojom dokazujete da ste se dotičnom strukom bavili barem dvije godine u posljednjih deset godina (ako ni struka ni za nju potrebna izobrazba nisu regulirane u državi u kojoj imate poslovni nastan)
 • potvrdu o nekažnjavanju (ako radite u području sigurnosti).

Način dokazivanja razlikuje se ovisno o državi. Kako biste provjerili koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz, obratite se nadležnom tijelu.

Struke sa zdravstvenim ili sigurnosnim posljedicama na ljude

Ako bi vaša struka mogla imati moguće posljedice na zdravlje i sigurnost, moguće je da će država domaćin unaprijed provjeriti vaše kvalifikacije.

U tom slučaju nećete moći početi raditi dok ne dobijete službeno odobrenje.

Zahtijeva li vaša struka prethodnu provjeru? Obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki za stručne kvalifikacije u državi domaćinu.

Ako je provjera potrebna, dobivanje odobrenja može trajati od jednog do četiri mjeseca (nakon što nadležno tijelo zaprimi vašu izjavu).

Kako biste ubrzali postupak dobivanja odobrenja, pobrinite se da vaša izjava sadržava sve potrebne podatke i dokumente. Pogreške ili dokumenti koji nedostaju mogu uzrokovati nepotrebna kašnjenja.

Nadležno tijelo države domaćina može zahtijevati dodatne uvjete poput polaganja ispita ili početnog nadzora nad vašim poslom.

Te uvjete u pravilu treba ispuniti u roku od jednog mjeseca nakon što ste zaprimili obavijest. U slučaju da to nije moguće (primjerice ako morate položiti ispit, ali se on u tom razdoblju ne organizira), obratite se našim službama za pomoć.

Ovjereni prijevodi

Ako dođe do provjere kvalifikacija jer bi vaš posao mogao ugroziti zdravlje ili sigurnost ljudi, možda ćete morati priložiti i ovjereni prijevod dokumenata.

No prema pravilima EU-a:

 • taj se uvjet odnosi samo na ključne dokumente, primjerice na same kvalifikacije
 • nadležna su tijela dužna priznati ovjerene prijevode iz drugih država članica.

Nacionalne osobne iskaznice, putovnice i dr. NE smatraju se ključnim dokumentima i ne moraju se prevoditi.

Uz to, za sljedeće struke nije potrebno priložiti ovjereni prijevod kvalifikacija:

 • liječnici
 • medicinske sestre općeg smjera
 • primalje
 • veterinari
 • stomatolozi
 • ljekarnici
 • arhitekti.

Navedene informacije sažetak su složenih zakonodavnih akata s brojnim iznimkama.

Kako biste saznali odnose li se te iznimke na vas, pročitajte priručniku EU-a za priznavanje stručnih kvalifikacija pdf Deutsch español français italiano polski English [186 KB] .

Pomoć i savjeti

Footnote

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska

Retour au texte en cours.