Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/06/2014

work

Avaldus kutsekvalifikatsiooni kohta

Ajutiselt teises ELi riigis töötamiseks ei ole vaja taotleda kvalifikatsiooni tunnustamist.

Teil võib aga siiski olla vaja esitada kirjalik avaldus (paberil või elektrooniliselt) riigis, kuhu te lähete, juhul kui:

Selgitamaks välja, kas seda nõutakse, võtke ühendust vastuvõtva riigi ametiasutustega.

Täiendava abi või teabe saamiseks seoses formaalsustega, mida teie erialal töötamisel nõutakse, võtke ühendust vastuvõtva riigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kontaktpunktidega English .

Avaldused

Kui nõutakse avaldust, tuleb see teil esitada:

 • otse vastuvõtva riigi ametiasutusele, mis vastutab teie eriala küsimustes (õige asutuse leidmiseks võtke ühendust sealse riikliku kontaktpunktiga English )
 • mis tahes ajal, kuid enne, kui alustate vastuvõtvas riigis töötamist (isegi kui te ei ole kindel, kas te sinna tööle lähete)
 • vaid kord aastas (mitte iga kord, kui soovite teatavat teenust osutada)

Avaldus peaks sisaldama järgmist:

 • nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed
 • kodakondsus
 • eriala, millel töötate riigis, kus te tavaliselt töötate, ning eriala, millel soovite tegutseda vastuvõtvas riigis
 • teave teie kutsekindlustuse kohta: kindlustusandja, kontaktnumber (küsige tööandjalt)
 • viide mis tahes avaldustele, mille olete varem samas riigis esitanud.

Esitada tuleb ka järgmised lisadokumendid:

 • tõend kodakondsuse kohta
 • tõend, et te asute seaduslikult ELi riigis ning et teil ei ole keelatud oma erialal töötada, isegi mitte ajutiselt
 • tõend kutsekvalifikatsiooni kohta
 • tõend, et olete tegutsenud kõnealusel erialal viimase kümne aasta jooksul vähemalt kaks aastat (juhul, kui eriala ja sellekohast praktikat ei reguleeritud riigis, kus te seaduslikult asute)
 • tõend selle kohta, et teid pole kunagi süüdi mõistetud raskes kuriteos (kui töötate turvaküsimuste alal)

Tõendite esitamise vorm võib riigiti erinev olla. Võtke ühendust vastutava asutusega, et selgitada välja, milliseid dokumente tõenditena tunnistatakse.

Klientide tervist ja ohutust mõjutavad erialad

Kui eriala, millel tahate tegutseda, on seotud võimaliku ohuga inimeste tervisele ja ohutusele, võib teid vastuvõttev riik soovida teie kvalifikatsiooni eelnevalt kontrollida.

See tähendab, et te ei saa alustada töötamist enne, kui see kontroll on tehtud ja ametlik luba saadud.

Kas teie erialal on vaja eelnevat kontrolli? Küsige vastuvõtva riigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kontaktpunktilt English .

Kui seda on vaja, võib vajaliku loa saamine võtta 1–4 kuud kauem (alates avalduse saamisest).

Loa saamise kiirendamiseks kontrollige, et teie avaldus sisaldaks kõiki õigeid andmeid ja dokumente. Puuduvad dokumendid või vead võivad põhjustada välditavaid viivitusi.

Vastuvõttev riik võib lisaks kehtestada lisatingimusi, nagu testi tegemine või töötamine algusperioodil järelevalve all.

Tavaliselt peate need tingimused täitma ühe kuu jooksul alates sellest, kui teid teavitati. Kui see ei ole võimalik (näiteks peate tegema testi, kuid neid nõutud perioodil ei korraldata), võite helistada meie  abiteenistustele.

Kinnitatud tõlked

Kui teie kvalifikatsiooni kontrollitakse võimaliku mõju tõttu klientide tervisele ja ohutusele, võidakse teilt nõuda dokumentide kinnitatud tõlkeid.

ELi eeskirjad näevad siiski ette, et:

 • seda nõuet kohaldatakse üksnes põhidokumentidele, nagu kutsekvalifikatsiooni dokumendid
 • ametiasutused on kohustatud aktsepteerima teiste ELi riikide kinnitatud tõlkeid

ID-kaardid, passid jms EI OLE põhidokumendid ning neid ei pea tõlkima.

Samuti ei pea oma kutsekvalifikatsiooni dokumendi kinnitatud tõlkeid esitama järgmiste erialade esindajad:

 • arstid
 • meditsiiniõed
 • ämmaemandad
 • veterinaararstid
 • hambaarstid-kirurgid
 • farmatseudid
 • arhitektid.

Eespool toodud teave on kokkuvõte keerulistest paljude eranditega õigusaktidest.

Et olla kindel, et need erandid ei kehti teie kohta, lugege ELi kutsekvalifikatsioonide tunnustamise käsiraamatut [179 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Abi ja nõuanded

Footnote

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.