Sti

Opdateret : 20/06/2014

work

Erklæring om erhvervsmæssige kvalifikationer

For at arbejde midlertidigt i et andet EU-land, skal du ikke søge om få dine kvalifikationer anerkendt.

Du kan dog blive afkrævet en skriftlig erklæring (på papir eller elektronisk) i det land, du skal til, hvis:

For at finde ud af, om det er nødvendigt, kan du kontakte myndighederne i værtslandet.

Du kan kontakte værtslandets kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English for at få yderligere hjælp eller oplysninger om formelle krav for at udøve dit erhverv.

Erklæringer

Du skal aflevere erklæringen:

 • direkte til den myndighed i værtslandet, der er ansvarlig for dit erhverv (spørg på det nationale kontaktpunkt i landet English , hvem det er)
 • når som helst inden du begynder at arbejde i værtslandet (også selv om du ikke er sikker på, at du faktisk skal af sted)
 • kun én gang om året (ikke hver gang du vil yde en bestemt tjeneste).

Den skal indeholde følgende:

 • fornavn, efternavn og kontaktoplysninger
 • nationalitet
 • erhverv i det land, hvor du normalt arbejder, og erhverv, som du vil udøve i værtslandet
 • oplysninger om din erhvervsansvarsforsikring: forsikringsselskab, policenummer
 • henvisning til eventuelle erklæringer, du tidligere har afgivet i samme land.

Og følgende støttedokumenter:

 • dokumentation for din nationalitet
 • dokumentation for, at du lovligt etableret i et EU-land og ikke har forbud mod at udøve erhvervet, selv ikke midlertidigt
 • dokumentation for faglige kvalifikationer
 • dokumentation for, at du har udøvet erhvervet i mindst 2 af de sidste 10 år (når hverken erhvervet eller uddannelsen til det var reguleret i det land, hvor du er lovligt etableret)
 • dokumentation for, at du aldrig har fået en dom for alvorlig kriminalitet (hvis du arbejder i sikkerhedssektoren, f.eks. som sikkerhedsvagt).

Der er forskellige former for dokumentation i forskellige lande. Kontakt de ansvarlige myndigheder for at få at vide, hvilken form for dokumentation de vil have.

Erhverv med sundheds- eller sikkerhedsmæssige følger for kunderne

Hvis dit erhverv udgør en mulig trussel for folkesundheden eller sikkerheden, vil værtslandet muligvis tjekke dine kvalifikationer på forhånd.

Det betyder, at du ikke kan begynde at arbejde, før det er sket, og du har fået en formel godkendelse.

Kræver dit erhverv forudgående kontrol? Spørg værtslandets kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English .

Hvis det gør, kan det tage 1-4 måneder længere (efter at myndighederne har modtaget din erklæring) at få den godkendelse, du skal bruge.

For at fremskynde behandlingen skal du sikre dig, at din erklæring indeholder alle de ønskede oplysninger og dokumenter. Manglende dokumenter eller misforståelser kan give unødige forsinkelser.

Værtslandets myndigheder kan også stille yderligere betingelser, f.eks. at du skal bestå en prøve, eller at dit arbejde skal overvåges i en periode.

Normalt forventes du at opfylde disse betingelser i løbet af 1 måned, efter at du er blevet underrettet. Hvis det er umuligt (f.eks. hvis du skal op til en prøve, men der ikke afholdes prøver i den periode), kan du henvende dig til vores hjælpetjeneste.

Autoriserede oversættelser

Hvis dine kvalifikationer bliver kontrolleret på grund af mulige følger for kundernes sundhed eller sikkerhed, kan du blive bedt om en autoriseret oversættelse af dine dokumenter.

EU-reglerne siger dog:

 • at dette krav kun gælder vigtige dokumenter, f.eks. et eksamensbevis
 • at myndighederne skal acceptere edsvorne oversættelser fra andre EU-lande.

Nationale identitetskort, pas m.m. betragtes IKKE som vigtige dokumenter og skal ikke oversættes.

Desuden skal følgende faggrupper ikke afgive autoriserede oversættelser af deres kvalifikationer:

 • læger
 • sygeplejersker
 • jordemødre
 • dyrlæger
 • tandteknikere
 • farmaceuter
 • arkitekter.

Oplysningerne er et sammendrag af kompleks lovgivning med talrige undtagelser.

For at sikre dig, at undtagelserne ikke gælder dig, bør du læse EU's brugervejledning til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer [182 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Hjælp og rådgivning

Footnote

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.