Cesta

Aktualizováno : 20/06/2014

work

Prohlášení týkající se odborné kvalifikace

Chystáte-li se pracovat v jiné členské zemi Unie pouze dočasně, nemusíte si žádat o uznání své odborné kvalifikace.

V zemi, kam se chystáte, po vás však být požadováno písemné prohlášení (v tištěné či elektronické podobě), a to v případě, že:

Zda je prohlášení v dané zemi povinné, zjistíte u příslušných vnitrostátních orgánů.

Další informace a tipy týkající se formalit, které je nutno konkrétně u vaší profese splnit, vám sdělí pracovníci kontaktního místa pro odborné kvalifikace English v hostitelské zemi.

Formality související s prohlášením

Pokud je prohlášení povinné, musíte ho předložit:

 • přímo orgánu hostitelské země, do jehož kompetence vaše povolání spadá (více informací vám sdělí pracovníci tamějšího vnitrostátního kontaktního místa English ).
 • ještě předtím, než začnete v hostitelské zemi pracovat (i když si nejste zcela jisti, že budete skutečně vysláni).
 • pouze jednou za rok (nikoli pokaždé, kdy chcete poskytovat další služby).

Prohlášení by mělo dále obsahovat:

 • jméno, příjmení a kontakt
 • státní příslušnost
 • povolání, které vykonáváte v zemi, kde obvykle pracujete, a povolání, které hodláte vykonávat v hostitelské zemi
 • informace o vašem pojištění profesní odpovědnosti: pojišťovna, číslo smlouvy
 • informace o prohlášeních, které jste v minulosti v hostitelské zemi podali.

A dále tyto podkladové materiály:

 • doklad o státní příslušnosti
 • doklad o tom, že sídlíte v jedné z členských zemí EU a že nemáte zákaz (ani dočasný) vykonávat své povolání
 • doklad o odborné kvalifikaci
 • doklad o tom, že jste své povolání v průběhu posledních 10 let vykonávali alespoň 2 roky (pokud nebyla ani daná profese ani pro ni požadované vzdělání v zemi, kde sídlíte, regulovány)
 • doklad o tom, že jste nebyli odsouzeni za závažný trestný čin (pokud pracujete v oblasti bezpečnosti, například jako pracovník služby bezpečnostní ochrany).

Forma požadovaných dokladů se v jednotlivých zemích liší. Zeptejte se proto na příslušném úřadě, které dokumenty budou akceptovány jako důkaz.

Povolání s vlivem na zdraví a bezpečnost klientů

Pokud výkonem daného povolání můžete ohrozit veřejné zdraví nebo bezpečnost, hostitelská země si může chtít ověřit vaši odbornou kvalifikaci předem.

To znamená, že dokud tato kontrola neproběhne a dokud vám na jejím základě nebude vydáno formální povolení, nebudete moci začít pracovat.

Vyžaduje se u vašeho povolání tato kontrola? To vám sdělí pracovníci kontaktního místa pro profesní kvalifikace English v hostitelské zemi.

V případě kontroly trvá vydání potřebného povolení o 1 až 4 měsíce déle (od chvíle, co daný úřad vaše prohlášení obdrží).

Celý proces můžete urychlit tím, že si zkontrolujete správnost a úplnost údajů uvedených v prohlášení i veškerých dokumentů. Budou-li některé podklady chybět nebo bude-li prohlášení obsahovat chyby, může dojít ke zbytečným prodlevám.

Příslušný úřad hostitelské země může po vás rovněž požadovat splnění dodatečných podmínek - např. může chtít, abyste složili určitou zkoušku nebo abyste na začátku pobytu pracovali po určitou dobu pod odborným dohledem.

Tyto podmínky musíte zpravidla splnit do 1 měsíce od chvíle, kdy vám byly sděleny. Pokud to není možné (např. máte složit zkoušku, ale v daném období se žádná nevypisuje), můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Ověřené překlady

Pokud budou vaše kvalifikace ověřovány kvůli riziku, že vaše povolání může ovlivnit zdraví nebo bezpečnost klientů, mohou po vás úřady požadovat ověřený překlad vašich dokumentů.

Avšak pravidla EU stanoví, že:

 • tento požadavek se týká pouze nejdůležitějších dokumentů, jako jsou např. samotné doklady odborné kvalifikace.
 • úřady mají povinnost akceptovat ověřené překlady z jiných zemí EU.

Průkazy totožnosti (občanské průkazy), cestovní pasy atd. nejsou v tomto kontextu považovány za nejdůležitější dokumenty a nemusí se překládat.

Kromě toho nemají povinnost dodat ověřený překlad odborných kvalifikací osoby vykonávající následující povolání:

 • lékař
 • všeobecná zdravotní sestra
 • porodní asistentka
 • veterinární lékař
 • stomatochirurg
 • farmaceut
 • architekt.

Upozorňujeme, že uvedené informace představují shrnutí složitých právních předpisů, jež však obsahují mnoho výjimek.

Zda se tyto výjimky nevztahují i na vás, zjistíte v příručce EU o uznávání odborných kvalifikací [387 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Pomoc a poradenství

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.