Cesta

Aktualizováno : 05/09/2016

work

Přeshraniční pracovníci

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky ( někdy se jím také říká pendleři).

Zjistěte si:

Další informace naleznete na těchto stránkách:

Právo usadit se v libovolné zemi EU

Registrace vozidel přeshraničních pracovníků

Které vnitrostátní právní předpisy se ve vaší situaci uplatní?

V běžných životních situacích se na vás bude vztahovat právo obou zemí.

Právní předpisy země, kde pracujete, však upravují:

Právními předpisy země, kde žijete, se řídí:

Příklad

Ujistěte se, že nepřicházíte prací v zahraničí o určité výhody či práva

Evelien z Nizozemska dojížděla po dobu 10 let za prací do Německa. V té době si v Německu zřídila soukromé penzijní připojištění a od německých úřadů získala státní příspěvek k penzijnímu spoření (tzv. bonus).

Když odešla do důchodu, německé úřady ji požádaly, aby veškeré peníze, které jí byly poskytnuty jako bonus během posledních 10 let, vrátila. Jako důvod uvedly, že přestala platit daně v Německu. Nicméně jakmile Evelien přestala v Německu pracovat, musela začít opět platit daně ve zemi svého bydliště, tedy v Nizozemsku.

Rozhodla se obrátit se na německý soud. Ten rozhodl, že jako přeshraniční pracovník měla na bonus nárok, jelikož se jí počítal jako doplňková dávka. Evelien tak nemusela nic vracet.

Pokud vám nejsou vypláceny doplňkové dávky, které dostávají místní pracovníci, obraťte se na evropského poradce pro oblast zaměstnání nebo naši informační a asistenční službu.

Příklad

Dávky, na které máte nárok v zemi, kde pracujete

Rosita žije s manželem a třemi dětmi v Itálii, ale pracuje ve Francii. Zažádala tam o slevu na železniční jízdné pro početné rodiny. Její žádost byla zamítnuta z důvodu, že ani ona ani její děti ve Francii nebydlí.

Rosita by měla na svém nároku trvat a v případě potřeby vyhledat pomoc některé z asistenčních služeb EU. Správně mají všichni pracující s početnými rodinami (v řadě zemích se jedná o tři a více dětí) nárok na slevu na železniční jízdné v zemi, ve které pracují, a to od data, kdy začali pracovat (pokud taková sleva v dané zemi existuje a mohou ji využívat státní příslušníci této země).

Bankovní účet pro výplatu mzdy

Váš zaměstnavatel po vás může požadovat, abyste si v zemi, v níž pracujete, založili bankovní účet, na který vám bude posílat mzdu.

  • V eurozóně - V tomto případě by měl stačit váš bankovní účet v zemi, ve které bydlíte, a váš zaměstnavatel vás nemůže nutit založit si účet nový - to však pod podmínkou, že jak země, ve které pracujete, tak země, ve které bydlíte, jsou v eurozóně.

    K tomu, aby vám váš zaměstnavatel mohl vyplácet mzdu (a nevznikly mu přitom dodatečné náklady), potřebuje pouze znát čísla IBAN a BIC vašeho bankovního účtu. Banky nesmí účtovat za mezinárodní bankovní převody v eurech větší poplatky než za tuzemské převody.

  • Pokud bydlíte nebo pracujete v zemi mimo eurozónu, má váš zaměstnavatel právo po vás požadovat založení účtu v zemi, v níž pracujete, pokud může prokázat, že by pro něj převod mzdy do zahraničí znamenal dodatečné náklady.
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.