Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Práca v zahraničí

Aktualizované : 19/03/2014

work

Štátni zamestnanci a práca v zahraničí

Za štátneho zamestnanca pracujúceho v zahraničí budete považovaný, ak:

  • ste štátny zamestnanec krajiny EÚ, ktorý bol vyslaný do inej krajiny (napr. na veľvyslanectvo, konzulát alebo iný úrad v zahraničí),
  • poprípade pracujete ako štátny zamestnanec v jednej krajine, ale zo súkromných dôvodov žijete (máte svoj trvalý pobyt) v inej.

Ak však vo vašej hostiteľskej krajine pracujete pre miestny verejný orgán, pričom nie ste štátnym príslušníkom danej krajiny, budete považovaný za cezhraničného pracovníka.

Informujte sa:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.