Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 09/03/2015

work

Ħaddiema taċ-ċivil barra pajjiżhom

Titqies ħaddiem taċ-ċivil f'pajjiż barrani jekk:

  • Int impjegat taċ-ċivil f'pajjiż tal-UE u ssekondat biex taħdem f'pajjiż ieħor (f'ambaxxata, konsulat jew istituzzjoni uffiċjali oħra barra pajjiżek);
  • B'mod alternattiv, int taħdem bħala impjegat taċ-ċivil f'pajjiż iżda għal raġunijiet personali int tgħix (għandek id-dar permanenti tiegħek) f'ieħor.

Jekk minflok tkun qed taħdem fil-pajjiż ospitanti tiegħek għal entità tas-settur pubbliku lokali mingħajr m'int ċittadin tal-pajjiż, titqies bħala ħaddiem migrant.

Żġura ruħek li tiċċekkja:

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

F'dan il-każ, 28 stat membru tal-UE + l-Islanda, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Isvizzera

Retour au texte en cours.