Navigointipolku

Päivitetty : 03/02/2016

work

Ulkomailla työskentelevät virkamiehet

Sinut katsotaan ulkomailla työskenteleväksi virkamieheksi, jos

  • toimit virkamiehenä jossakin EU-maassa ja sinut on lähetetty työkomennukselle toiseen maahan (suurlähetystöön, konsulaattiin tai johonkin muuhun viralliseen elimeen ulkomaille), tai
  • työskentelet virkamiehenä yhdessä EU-maassa ja asut henkilökohtaisista syistä pysyvästi toisessa.

Jos sen sijaan työskentelet kohdemaassa paikallisen julkisoikeudellisen yhteisön palveluksessa etkä ole kyseisen maan kansalainen, sinut katsotaan siirtotyöläiseksi.

Tarkista,

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.