Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 13/09/2017

Ulkomailla työskentelevät virkamiehet

Sinut katsotaan ulkomailla työskenteleväksi virkamieheksi, jos

  • toimit virkamiehenä jossakin EU-maassa ja sinut on lähetetty työkomennukselle toiseen maahan (suurlähetystöön, konsulaattiin tai johonkin muuhun viralliseen elimeen ulkomaille), tai
  • työskentelet virkamiehenä yhdessä EU-maassa ja asut henkilökohtaisista syistä pysyvästi toisessa.

Jos sen sijaan työskentelet kohdemaassa paikallisen julkisoikeudellisen yhteisön palveluksessa etkä ole kyseisen maan kansalainen, sinut katsotaan siirtotyöläiseksi.

Tarkista,

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa