Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 23/06/2015

work

Avalikud teenistujad välismaal

Teid käsitatakse avaliku teenistujana välismaal, kui:

  • te olete avalik teenistuja ühes ELi liikmesriigis ning lähetatud tööle teise liikmesriiki (saatkonda, konsulaati või muusse välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni);
  • või töötate avaliku teenistujana ühes riigis ja isiklikel põhjustel elate (omate püsivat kodu) teises riigis.

Kui te aga töötate teid vastuvõtva riigi kohalikus avaliku sektori ametiasutuses, ilma et oleksite asjaomase riigi kodanik, käsitatakse teid võõrtöötajana.

Kontrollige kindlasti,

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.