Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 23/06/2015

work

Avalikud teenistujad välismaal

Teid käsitatakse avaliku teenistujana välismaal, kui:

  • te olete avalik teenistuja ühes ELi liikmesriigis ning lähetatud tööle teise liikmesriiki (saatkonda, konsulaati või muusse välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni);
  • või töötate avaliku teenistujana ühes riigis ja isiklikel põhjustel elate (omate püsivat kodu) teises riigis.

Kui te aga töötate teid vastuvõtva riigi kohalikus avaliku sektori ametiasutuses, ilma et oleksite asjaomase riigi kodanik, käsitatakse teid võõrtöötajana.

Kontrollige kindlasti,

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.