Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 13/09/2017

Avalikud teenistujad välismaal

Teid käsitatakse avaliku teenistujana välismaal, kui:

  • te olete avalik teenistuja ühes ELi liikmesriigis ning lähetatud tööle teise liikmesriiki (saatkonda, konsulaati või muusse välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni);
  • või töötate avaliku teenistujana ühes riigis ja isiklikel põhjustel elate (omate püsivat kodu) teises riigis.

Kui te aga töötate teid vastuvõtva riigi kohalikus avaliku sektori ametiasutuses, ilma et oleksite asjaomase riigi kodanik, käsitatakse teid võõrtöötajana.

Kontrollige kindlasti,

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid