Навигационна пътека

Актуализация : 23/03/2016

work

Безработица в чужбина

Ако загубите работата си, докато работите в друга страна от ЕС, коя държава ще плаща вашите обезщетения за безработица зависи от работната ситуация и местоживеенето ви, а не от вашата националност.

Какво да правите, ако преди да загубите работа сте:

Живели и работили в чужбина

Планирате да останете?

Ако загубите работата си и решите да останете в страната от ЕС, в която сте работили, трябва да подадете заявление за обезщетения за безработица там.

Регистрирайте се като търсещ работа в местните служби по труда. Ще бъдете третирани по същия начин като гражданите на тази страна.

Обърнете специално внимание на:

 • периодите на работа, необходими, за да отговаряте на условията за обезщетения за безработица,
 • приложимите ставки за изчисляване на обезщетението,
 • продължителността на получаване на обезщетението.

Ако трябва да докажете предишни периоди на заетост и социални осигуровки в чужбина, може да е необходимо да подадете заявление чрез формуляр U1 ( предишен формуляр E 301) в страната, в която сте работили преди.

Дори ако не подадете формуляр U1, служителите могат да получат информацията директно от органите на другата страна. Формулярът обаче може да ускори обработването на молбата ви.

Връщате се вкъщи?

Ако след като загубите работата си, решите да се върнете в родната си страна, трябва да се свържете с националната служба по заетостта там, за да разберете дали все още имате право на обезщетения за безработица след престоя си в чужбина.

Ако имате право, ще трябва да:

Дори ако не подадете формуляр U1, служителите могат да получат информацията директно от органите на другата страна. Формулярът обаче може да ускори обработването на молбата ви.

Ако нямате право на обезщетения за безработица във вашата страна по произход, можете да кандидатствате за разрешение за прехвърляне на обезщетения за безработица от страната, в която сте загубили работата си:

 • във вашата страна или
 • в друга страна, в която желаете да търсите работа.

Обикновено обезщетенията се прехвърлят за 3 месеца, но този срок може да бъде продължен до най-много 6 месеца.

Бил командирован за кратък срок в чужбина (за по-малко от 2 години)

Ако изберете да останете осигурен в страната, от която сте изпратен, вашите обезщетения за безработица трябва да се изплащат там.

В такъв случай трябва да се регистрирате като лице, търсещо работа, в службите по заетостта в тази страна.

Държавен служител, командирован в чужбина

Ако загубите изцяло работата си, може да изберете дали да получавате обезщетения за безработица в страната от ЕС, в която сте бил командирован, или във вашата страна - като се регистрирате в службите по заетостта в една от двете страни.

 • Ако решите да кандидатствате за обезщетения в страната, в която сте били командирован, поискайте от националната служба по заетостта във вашата страна формуляр U1 ( предишен формуляр E 301).

  В този формуляр са описани периодите, които трябва да се вземат предвид при изчисляването на обезщетенията за безработица. Изпратете го на националната служба по заетостта в страната, в която кандидатствате за обезщетения.

  Дори ако не подадете формуляр U1, служителите могат да получат информацията директно от органите на другата страна. Формулярът обаче може да ускори обработването на молбата ви.

 • Ако решите да кандидатствате за обезщетения във вашата родна страна, ще трябва да се върнете там.

Вашите обезщетения ще бъдат изчислени съгласно правилата на страната, в която се регистрирате като търсещ работа, като се вземат предвид периодите, през които сте работили в чужбина.

Лична история

Помислете добре къде ще се регистрирате като безработен

Мирко от Германия работи като държавен служител в Ирландия, когато загубва работата си. Той би могъл да се върне в Германия и да се регистрира като търсещ работа там. Но той решава да остане в Ирландия и да получава обезщетения за безработица там.

Той очаква размерът на обезщетенията да бъде около 67 % от средната му дневна заплата, както е обичайно в Германия. Но в Ирландия обезщетенията за безработица не зависят от предишните доходи. Мирко е много изненадан като научава, че има право само на седмична сума от 204,30 евро.

Работили в една страна, но живели в друга като трансграничен работник

Ако сте трансграничен работник (служител или самонаето лице) и загубите работата си, можете да поискате обезщетения за безработица само в страната, в която живеете.

Изключение

Ако през последния период, в който сте пътували между работата и местоживеенето си, сте се връщали вкъщи по-малко от веднъж седмично, можете да изберете къде да подадете заявление за обезщетения (страната на местоживеене или страната, в която сте работили последно).

Това правило важи от 1 май 2010 г., макар че някои служби по заетостта може все още да не знаят за него. Ако имате проблеми с плащането на вашите обезщетения за безработица в чужбина, свържете се със службите за помощ .

Размер

Дали имате право на обезщетения за безработица и какъв ще бъде техният размер зависи от правилата на страната, в която живеете и колко време сте работили в чужбина.

Поискайте от органите на страната (или страните), в които сте работили формуляр U1 ( предишен формуляр E 301 - в него са описани периодите, които трябва да се вземат предвид при изчисляването на обезщетенията за безработица).

Изпратете този формуляр на националната служба по заетостта в страната, в която искате да кандидатствате за обезщетения, така че тя да може да вземе предвид периодите на социално осигуряване или заетост в други страни.

Дори ако не подадете формуляр U1, служителите могат да получат информацията директно от органите на другата страна. Формулярът обаче може да ускори обработването на молбата ви.

Нуждаете се от помощ за намиране на работа?

Ако имате нужда от помощ за намиране на нова работа в страната, в която сте загубили работата си, можете да се регистрирате като лице, търсещо работа, в националните служби по заетостта там. След това ще трябва да спазвате изискванията и на двете страни: страната на местоживеене (която плаща вашите обезщетения) и страната, в която последно сте работили (където търсите работа).

Спазването на изискванията на страната, в която живеете, е най- важно — ако не ги спазвате, може да загубите част от обезщетенията си.

Лична история

Проверете къде можете да кандидатствате за обезщетения за безработица

Артур от Германия загубва работата си през 2008 г. и се премества в Унгария, за да работи там. Той получава едногодишен договор в Будапеща, но запазва дома си в Германия и се връща там редовно.

Когато отново губи работата си, би могъл да кандидатства за обезщетения в Унгария. Той обаче решава да се върне в Германия и няма проблем с получаването на обезщетения.

Различни страни, различни обезщетения

Всяка страна от ЕС има собствени правила за обезщетенията за безработица. Това означава, че може да получавате обезщетения в продължение на 24 месеца във вашата страна, но само 12 месеца в друга.

Струва си да сравните обезщетенията, изплащани във всяка една страна, като обърнете специално внимание на:

 • периодите на работа, необходими, за да отговаряте на условията за обезщетения за безработица,
 • приложимите ставки за изчисляване на обезщетенията,
 • продължителността на получаване на обезщетенията.

Научете за обезщетенията за безработица в страната, която трябва да ги изплаща:

Изберете:

 • Австрия Deutsch français English
 • Белгия Nederlands Deutsch français English
 • България
 • Хърватия français hrvatski Deutsch English
 • Кипър Deutsch français Ελληνικά English
 • Чешка република Deutsch français čeština English
 • Дания Dansk Deutsch français English
 • Естония Deutsch Eesti français English
 • Финландия Deutsch français suomi svenska English
 • Франция Deutsch français English
 • Германия Deutsch français English
 • Гърция Deutsch français Ελληνικά English
 • Унгария Deutsch français magyar English
 • Исландия Deutsch français English
 • Ирландия Deutsch français English
 • Италия Deutsch français italiano English
 • Латвия Deutsch français Latviešu English
 • Лихтенщайн Deutsch français English
 • Литва Deutsch français Lietuvių English
 • Люксембург Deutsch français English
 • Малта Malti Deutsch français English
 • Нидерландия français Nederlands Deutsch English
 • Норвегия Ελληνικά Deutsch français Ελληνικά Ελληνικά English
 • Полша Deutsch français polski English
 • Португалия Deutsch français português English
 • Румъния Deutsch français română English
 • Словакия Deutsch français Slovenčina English
 • Словения Deutsch français Slovenščina English
 • Испания Deutsch français español English
 • Slovėnija svenska Deutsch français English
 • Швейцария français Deutsch italiano English
 • Обединено кралство Deutsch français English

* Информацията, предоставена от националните органи, ще бъде публикувана скоро.

Преместване в друга страна от ЕС за намиране на работа

При определени условия можете да прехвърляне на обезщетенията за безработица в друга страна от ЕС, докато търсите работа там. Обикновено обезщетенията се прехвърлят за 3 месеца, но срокът може да бъде продължен до максимум 6 месеца.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Търсите работа в чужбина?
  Потърсете тук – работни места
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

  Retour au texte en cours.

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

  Retour au texte en cours.

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

  Retour au texte en cours.