Navigacijski put

Ažurirano : 01/03/2017

Sustavi socijalne sigurnosti u Europskoj uniji

Postoje velike razlike u načinu na koji su različite države članice organizirale sustave naknada, zdravstvene zaštite i druge usluge socijalne sigurnosti.

Svaka država članica ima svoje zakone kojima određuje:

  • na koje naknade imate pravo, koji iznos ćete dobivati i u kojem vremenskom razdoblju
  • koliko dugo ondje morate raditi prije ispunjivanja uvjeta za dobivanje naknada za nezaposlenost, pravila za izračun iznosa naknada i razdoblja tijekom kojeg imate pravo na naknade.

Pravilima EU-a samo se određuje država članica čijim ste socijalnim osiguranjem obuhvaćeni kada su u pitanju najmanje dvije države članice.

U pravilu ste obuhvaćeni zakonodavstvom samo jedne države članice u određenom vremenskom razdoblju te plaćate doprinose toj državi, a s vama se mora postupati kao s državljanima te države.

Sustavi naknada u vašoj državi domaćinu mogu se uvelike razlikovati u odnosu na onaj na koji ste navikli u matičnoj državi. Nesporazumi mogu imati ozbiljne posljedice, stoga obvezno provjerite na koje naknade imate pravo u državi domaćinu.

Primjer

Svaka država ima svoja pravila za dodjelu naknada

Line iz Danske živjela je i radila na Cipru. Kada je ostala bez posla, ondje je zatražila naknade za nezaposlenost.

Bila je razočarana kada je saznala da će joj se naknade isplatiti samo za 156 dana. U Danskoj bi imala pravo na naknade do četiri godine. Nikad nije pomislila da će razlika biti tako velika.

Korisni obrasci

Kako biste mogli preći iz sustava naknada jedne države u drugi, kada stignete u drugu državu možda ćete morati podnijeti obrasce kojima se dokazuje vaša situacija u pogledu naknada.

Saznajte više o standardnim obrascima socijalne sigurnosti.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje