Navigačný riadok

Aktualizované : 18/05/2016

Dávky v nezamestnanosti

Systémy sociálneho zabezpečenia v Európe sa od seba značne odlišujú a každá krajina EÚ si môže nezávisle organizovať vlastný systém sociálneho zabezpečenia.

Pravidlá EÚ však určujú, v ktorom systéme by ste mali byť poistení, ak sa vo vašej situácii rozhoduje medzi dvoma alebo viacerými krajinami, napríklad, ak žijete alebo pracujete v inej krajine EÚ.

Viac na tému:

Verejné konzultácie

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.