Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 01/03/2017

Werkloosheid en uitkeringen

De manier waarop sociale zekerheid in Europa is geregeld kan sterk per lidstaat verschillen en ieder EU-land mag zelfstandig zijn socialezekerheidsstelsel blijven vormgeven.

EU-regelgeving bepaalt echter binnen welk stelsel u verzekerd dient te zijn als er twee of meer landen bij zijn betrokken - bijvoorbeeld als u binnen de EU in het buitenland woont en werkt.

Kom meer te weten over:

Openbare raadpleging