Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 01/08/2017

Töötus ja hüvitised

Sotsiaalkindlustuse korraldus on Euroopas riigiti väga erinev ning iga ELi liikmesriik võib oma sotsiaalkindlustussüsteemi ise vabalt kujundada.

ELi eeskirjadega tehakse aga kindlaks, millise riigi süsteemis olete kindlustatud juhul, kui olukorraga on seotud kaks või enam riiki – näiteks kui elate või töötate teises ELi liikmesriigis.

Lugege täpsemalt:

Vt ka:

Avalikud arutelud