Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 22/07/2015

Töötus ja hüvitised

Sotsiaalkindlustuse korraldus on Euroopas riigiti väga erinev ning iga ELi liikmesriik võib oma sotsiaalkindlustussüsteemi ise vabalt kujundada.

ELi eeskirjadega tehakse aga kindlaks, millise riigi süsteemis olete kindlustatud juhul, kui olukorraga on seotud kaks või enam riiki, näiteks kui elate või töötate teises ELi liikmesriigis.

Lugege täpsemalt:

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.