Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 01/03/2017

Arbejdsløshed & understøttelse

Der er stor forskel på, hvordan den sociale sikring er organiseret i Europa, og de enkelte EU-lande kan frit udforme deres egne socialsikringssystemer.

Det er imidlertid EU-reglerne, som fastlægger, hvilket lands system du bør være sikret under, når der er to eller flere lande involveret - f.eks. hvis du bor eller arbejder i et andet EU-land.

Læs om:

Offentlige høringer