Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/06/2014

work

Zasiłek pogrzebowy

Kiedy ktoś umiera, jego najbliższym krewnym (wdowie, wdowcowi, partnerowi cywilnemu, dzieciom lub innemu krewnemu) niektóre kraje wypłacają zasiłek pogrzebowy (znany jako świadczenie z tytułu śmierci). Prawo do świadczenia z tytułu śmierci zależeć będzie od:

  • krajowego systemu ubezpieczeń społecznych, którym osoba zmarła była objęta, oraz od tego, czy dany kraj zapewnia wypłatę zasiłków pogrzebowych
  • rodzaju warunków związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego w danym kraju oraz od tego, czy zostały one spełnione.

Gdzie ubiegać się o zasiłek?

Aby uzyskać świadczenia z tytułu śmierci (jeśli dany kraj je wypłaca), krewni osoby zmarłej zawsze powinni złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń społecznych, w którym była ona ubezpieczona, w kraju jej zamieszkania.

Który kraj wypłaci zasiłek?

Ogólna wskazówka

Jeśli osoba zmarła otrzymywała emeryturę tylko z jednego kraju UE, to właśnie ten kraj wypłaci zasiłek pogrzebowy.

  • Jeśli osoba zmarła otrzymywała emeryturę z kilku krajów UE, to zasiłek pogrzebowy wypłaci kraj, w którym ona mieszkała (pod warunkiem, że w tym kraju wypłacano jej świadczenia emerytalne) lub kraj, w którym najdłużej była objęta ubezpieczeniem.

W obu przypadkach wniosek należy składać do zakładu ubezpieczeń społecznych, w którym osoba zmarła była ubezpieczona, w kraju jej zamieszkania.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, który kraj powinien wypłacać Ci zasiłek pogrzebowy

Els i Jan z Holandii po przejściu na emeryturę przenieśli się do Włoch. Po śmierci Jana powiedziano Els, że może starać się o holenderski zasiłek pogrzebowy. Els jednak nie wiedziała, gdzie powinna się o niego ubiegać.

Skontaktowała się z europejskim doradcą ds. zatrudnienia i okazało się, że powinna zwrócić się do włoskiego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, w którym był zarejestrowany jej mąż. Następnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.

Zasięgnij więcej informacji o zasiłku pogrzebowym w kraju odpowiedzialnym za jego wypłatę:

Systemy zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach

Pomoc i porady

Footnote

w tym przypadku: 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.