Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 16/09/2016

work

Apbedīšanas pabalsti

Dažās valstīs nāves gadījumā tuviniekiem (atraitnei, atraitnim, reģistrētajam partnerim, bērniem vai citiem mirušās personas radiniekiem) maksā apbedīšanas pabalstu (sauktu arī par pabalstu tuvinieka zaudēšanas gadījumā). Apbedīšanas pabalsts būs atkarīgs no vairākiem apstākļiem:

  • kuras valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā mirusī persona bija apdrošināta un vai attiecīgajā valstī ir paredzēti apbedīšanas pabalsti, 
  • ar kādiem  nosacījumiem attiecīgajā valstī tiek izmaksāti apbedīšanas pabalsti un vai šie nosacījumi ir izpildīti.

Kur pieteikties

Apbedīšanas pabalsti (ja tādi ir paredzēti) mirušās personas radiniekiem vienmēr jāpiesaka sociālās apdrošināšanas iestādē, kurā šī persona bija reģistrēta, valstī, kurā šī persona dzīvoja.

Kura valsts maksās

Principā,

  • ja mirusī persona pensiju saņēma tikai no vienas ES valsts, tad šī valsts maksā apbedīšanas pabalstu,
  • ja mirusī persona pensiju saņēma no vairākām ES valstīm, apbedīšanas pabalstu maksās valsts, kurā tā dzīvoja (ja tā saņēma pensiju no šīs valsts), vai valsts, kurā tā bija apdrošināta visilgāk.

Abos gadījumos pieteikums ir jāiesniedz sociālās apdrošināšanas iestādē, kur mirusī persona bija reģistrēta, valstī, kurā tā dzīvoja.

Piemērs no dzīves

Noskaidrosim, kurai valstij ir jāmaksā apbedīšanas pabalsts

Pēc pensionēšanās Elsa un Jans no Nīderlandes pārcēlās uz dzīvi Itālijā. Kad Jans nomira, Elsa uzzināja, ka var pieteikties uz Nīderlandes apbedīšanas pabalstu, bet nezināja, kur to pieteikt.

Elsa sazinājās ar ES nodarbinātības konsultantu un noskaidroja, ka pieteikums ir jāiesniedz veselības apdrošināšanas iestādē, kur viņas vīrs bija reģistrējies Itālijā. Šī iestāde pārsūtīja viņas pieteikumu Nīderlandes iestādēm.

Lasiet vairāk par apbedīšanas pabalstiem katrā valstī:

Izvēlieties valsti:


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

 

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Meklējat darbu ārzemēs?
Sāciet te – darba piedāvājumu
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

runa ir par 27 ES dalībvalstīm + Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici

Retour au texte en cours.