Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-03-01

Išmokos mirties atveju

Mirus žmogui kai kuriose šalyse jo artimiesiems (našlei, našliui, registruotajam partneriui, vaikams arba kitiems giminaičiams) mokama išmoka (dar vadinama laidotuvių arba laidojimo pašalpa). Teisė gauti išmoką mirties atveju priklauso nuo to,

  • kurioje šalyje miręs asmuo turėjo socialinį draudimą ir ar toje šalyje mokamos išmokos mirties atveju,
  • kokios sąlygos keliamos, kad būtų galima gauti tokią išmoką, ir ar tos sąlygos įvykdytos.

Kur kreiptis?

Dėl išmokos mirties atveju (jei ji mokama) mirusio asmens artimieji visais atvejais turi kreiptis į tos šalies, kurioje jis gyveno, socialinio draudimo instituciją, kurioje jis buvo įregistruotas.

Kuri šalis mokės?

Paprastai laikomasi šių taisyklių:

  • jei žmogus gaudavo pensiją tik vienoje ES šalyje, tai išmoką jo mirties atveju mokės ta šalis;
  • jei žmogus gaudavo pensiją keliose ES šalyse, išmoką jo mirties atveju mokės ta šalis, kurioje jis gyveno (jei jis gaudavo tos šalies pensiją) arba buvo apdraustas ilgiausiai.

Bet kuriuo atveju paraišką reikia pateikti tos šalies, kurioje velionis gyveno, socialinio draudimo institucijai, kurioje jis buvo įregistruotas.

Atsitikimas

Kai sužinoti, kuri šalis turi mokėti išmoką mirties atveju?

Išėję į pensiją Elsa ir Janas iš Nyderlandų persikraustė gyventi į Italiją. Janui mirus Elsa buvo informuota, kad gali prašyti Nyderlandų išmokos, tačiau ji nežinojo, kur dėl jos kreiptis.

Elsa kreipėsi į konsultantą darbo Europoje klausimais ir išsiaiškino, kad turėtų kreiptis į Italijos sveikatos draudimo instituciją, kurioje jos vyras buvo įregistruotas. Tada ši įstaiga persiuntė jos paraišką Nyderlandų institucijoms.

Daugiau informacijos apie išmokų mirties atveju mokėjimą įvairiose šalyse:

Pasirinkite šalį:

 

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai