Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 02/03/2017

It-taxxi fuq id-dħul f'pajjiż barrani – Malta

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Jien impjegat

Liema introjtu jiġi ntaxxat f'Malta?

 • Ilek tgħix f'Malta mill-anqas 183 jum konsekuttiv f'perjodu ta' 12-il xahar? Jeħtieġlek tħallas it-taxxa fuq l-introjtu tiegħek mid-dinja kollha hemmhekk.
 • Ilek għix f'Malta anqas minn 183 jum? Ma titqiesx bħala resident taxxabbli u tħallas biss it-taxxa fuq l-introjtu li taqla' f'Malta.
 • Introjtu minn pajjiżi oħrajn tal-UE? Iċċekkja li qatt ma tħallas darbtejn għall-istess introjtu.

Kemm għandek tħallas?

Dak li jibqa' mill-introjtu gross tiegħek f' Malta wara li jitnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?

Rati tat-taxxa fuq l-introjtu 2015 (dikjarazzjoni tat-taxxa 2016)

Kategorija

Introjtu annwali

Rata

1

sa €9 100

0%

2

€9 101 – €14 500

15%

3

€14 501 – €60 000

25%

47

aktar minn €60 000

35%

Ir-rati tat-Taxxa fuq l-Introjtu jiddependu mil-livell tal-introjtu tiegħek u mis-sitwazzjoni ta' familtek. Qis kull:

 • benefiċċju ta' taxxa
 • tnaqqis li għandek dritt għalih għal ċerti tipi ta' nfiq.

Meta u kif għandek tħallas?

Min iħaddmek inaqqaslek it-taxxa fuq l-introjtu u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mill-pagi, il-benefiċċji ta' kuljum jew mir-remunerazzjoni l-oħra tiegħek.

Dawn li ġejjin ma jeħtiġilhomx jibagħtu d-dikjarazzjoni tat-taxxa:

 • ir-residenti Maltin li l-ammont totali tal-introjtu annwali jikkonsisti biss fl-introjtu li minnu t-taxxa tnaqqset fis-sors
 • l-individwi li mhumiex taxxabbli.

Dawn iż-żewġ kategoriji ta' persuni jirċievu dikjarazzjoni tat-taxxa, li tista' tkun ikkontestata fi żmien 30 jum minn meta jirċevuha. Il-persuni l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu d-dikjarazzjoni sat- 30 ta' Ġunju.

Kif tappella / tilmenta

Jekk ma taqbilx mal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek, tista' tappella lill- uffiċċju tat-taxxaEnglish. Aqra l-ittra tal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek b'attenzjoni biex issir taf eżattament liema dipartiment għandek tibgħat l-ilment tiegħek u liema proċeduri jeħtieġlek issegwi.

Links

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' MaltaEnglish

Iċċekkja wkoll x'inhuma d- drittijiet tiegħek fl-UE.

Naħdem għal rasi

Liema introjtu jiġi ntaxxat f'Malta?

 • Ilek tgħix f'Malta mill-anqas 183 jum konsekuttiv f'perjodu ta' 12-il xahar? Jeħtieġlek tħallas it-taxxa fuq l-introjtu tiegħek mid-dinja kollha hemmhekk.
 • Ilek tgħix f'Malta anqas minn 183 jum? Ma titqiesx bħala resident taxxabbli u tħallas biss it-taxxa fuq l-introjtu li taqla' f'Malta.
 • Introjtu minn pajjiżi oħrajn tal-UE? Iċċekkja li qatt ma tħallas darbtejn għall-istess introjtu.

Kemm għandek tħallas?

Dak li jibqa' mill-introjtu gross tiegħek f' Malta wara li jitnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?

Rati tat-taxxa fuq l-introjtu 2015 (dikjarazzjoni tat-taxxa 2016)

Kategorija

Introjtu annwali

Rata

1

sa €9 100

0%

2

€9 101 – €14 500

15%

3

€14 501 – €60 000

25%

47

aktar minn €60 000

35%

Ir-rati tat-taxxa fuq l-introjtu jiddependu mil-livell tal-introjtu tiegħek u mis-sitwazzjoni ta' familtek. Qis kull:

 • benefiċċju ta' taxxa
 • tnaqqis li għandek dritt għalih għal ċerti tipi ta' nfiq.

Meta u kif għandek tħallas?

Jeħtieġlek tagħmel 3 pagamenti ndaqs minn qabel fit- 30 ta' April, fil- 31 ta' Awwissu u fil- 21 ta' Diċembru. Dawn il-pagamenti huma bbażati fuq l-introjtu taxxabbli tiegħek minn sentejn qabel.

Kull taxxa li jkun fadal biex titħallas għandha titħallas sat- 30 ta' Ġunju li jsegwi t-tmiem tas-sena tat-taxxa.

Trid tibgħat ukoll id-dikjarazzjoni annwali tat-taxxa sat- 30 ta' Ġunju ta' kull sena.

Kif tappella / tilmenta

Jekk ma taqbilx mal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek, tista' tappella lill- uffiċċju tat-taxxaEnglish.

Aqra l-ittra tal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek b'attenzjoni biex issir taf eżattament liema dipartiment għandek tibgħat l-ilment tiegħek u liema proċeduri jeħtieġlek issegwi.

Links

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' MaltaEnglish

Iċċekkja wkoll x'inhuma d- drittijiet tiegħek fl-UE.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
It-taxxi fuq id-dħul f'pajjiż barrani
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?
  Staqsi l-amministrazzjonijiet nazzjonali