Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 16/07/2015

It-taxxi fuq id-dħul f'pajjiż barrani – Malta

X'inhi s-sitwazzjoni tiegħek?
Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Jien impjegat

Liema dħul ta' flus jiġi ntaxxat f'Malta?

 • Tgħix f'Malta? Jeħtieġlek tħallas it-taxxa fuq id-dħul ta' flus tiegħek mid-dinja kollha.
  (kriterju: preżenza ta' mill-anqas 183 jum konsekuttiv f'perjodu ta' 12-il xahar)
 • Tgħix f'Malta iżda għal anqas minn 183 jum? Ma titqiesx bħala residenti taxxabbli u tħallas biss it-taxxa fuq id-dħul ta' flus li taqla' f'Malta.
 • Dħul ta' flus minn pajjiżi oħrajn tal-UE? Iċċekkja li qatt ma tħallas darbtejn għall-istess dħul ta' flus.

Kemm għandek tħallas?

Dak li jibqa' mid-dħul ta' flus gross tiegħek f' Malta wara li jitnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?

Rati tat-Taxxa fuq id-dħul

Ir-rati tat-taxxa fuq id-dħul jiddependu mil-livell ta' dħul ta' flus tiegħek u mis-sitwazzjoni ta' familtek. Qis kull:

 • benefiċċji ta' taxxa
 • tnaqqis li għandek dritt għalih għal ċerti tipi ta' nfiq.

Meta u kif għandek tħallas?

Min iħaddmek inaqqaslek it-taxxa fuq id-dħul u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mill-pagi, il-benefiċċji ta' kuljum jew mir-remunerazzjoni tiegħek.

Dawn li ġejjin ma jeħtiġilhomx jibagħtu d-dikjarazzjoni tat-taxxa:

 • Ir-residenti Maltin li l-ammont totali ta' dħul annwali jikkonsisti biss fi dħul ta' flus li minnu t-taxxa tnaqqset fis-sors
 • l-individwi li mhumiex taxxabbli.

Dawn iż-żewġ kategoriji ta' persuni jirċievu dikjarazzjoni tat-taxxa, li tista' tkun ikkontestata fi żmien 30 jum minn meta jirċevuha. Il-persuni l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu d-dikjarazzjoni sat- 30 ta' Ġunju.

Kif tappella / tilmenta

Jekk ma taqbilx mal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek, tista' tappella lill- uffiċċju tat-taxxa English . Aqra l-ittra tal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek b'attenzjoni biex issir taf eżattament liema dipartiment għandek tibgħat l-ilment tiegħek u liema proċeduri jeħtieġlek issegwi.

Links

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' Malta English

Iċċekkja wkoll x'inhuma d- drittijiet tal-UE tiegħek.

Naħdem għal rasi

Liema dħul ta' flus jiġi ntaxxat f'Malta?

 • Tgħix f'Malta? Jeħtieġlek tħallas it-taxxa fuq id-dħul ta' flus tiegħek mid-dinja kollha.
  (kriterju: preżenza ta' mill-anqas 183 jum konsekuttiv f'perjodu ta' 12-il xahar)
 • Tgħix f'Malta iżda għal anqas minn 183 jum? Ma titqiesx bħala residenti taxxabbli u tħallas biss it-taxxa fuq id-dħul ta' flus li taqla' f'Malta.
 • Dħul ta' flus minn pajjiżi oħrajn tal-UE? Iċċekkja li qatt ma tħallas darbtejn għall-istess dħul ta' flus.

Kemm għandek tħallas?

Dak li jibqa' mid-dħul ta' flus gross tiegħek f' Malta wara li jitnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?

Rati tat-taxxa fuq id-dħul

Ir-rati tat-taxxa fuq id-dħul jiddependu mil-livell ta' dħul ta' flus tiegħek u mis-sitwazzjoni ta' familtek. Qis kull:

 • benefiċċji ta' taxxa
 • tnaqqis li għandek dritt għalih għal ċerti tipi ta' nfiq.

Meta u kif għandek tħallas?

Jeħtieġlek tagħmel 3 pagamenti ndaqs minn qabel fit- 30 ta' April, fil- 31 ta' Awwissu u fil- 21 ta' Diċembru. Dawn il-pagamenti huma bbażati fuq id-dħul taxxabbli tiegħek minn sentejn qabel.

Kull taxxa li jkun fadal biex titħallas għandha titħallas sat- 30 ta' Ġunju li jsegwi t-tmiem tas-sena tat-taxxa.

Trid tibgħat ukoll id-dikjarazzjoni annwali tat-taxxa sat- 30 ta' Ġunju ta' kull sena.

Kif tappella / tilmenta

Jekk ma taqbilx mal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek, tista' tappella lill- uffiċċju tat-taxxa English .

Aqra l-ittra tal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek b'attenzjoni biex issir taf eżattament liema dipartiment għandek tibgħat l-ilment tiegħek u liema proċeduri jeħtieġlek issegwi.

Links

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' Malta English

Iċċekkja wkoll x'inhuma drittijietek fl-UE.

Punti ta’ kuntatt

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' Malta English

Konsultazzjonijiet pubbliċi
Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?
Staqsi l-amministrazzjonijiet nazzjonali