Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Skatter – Finland

Uppdaterat : 12/06/2014

Inkomstskatt utomlands

Jag är egenföretagare

Vilken inkomst ska beskattas i Finland?

 • Bor du i Finland? Du anses vara fast bosatt i Finland om du har bott där i minst sex månader i sträck. Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.

 • Har du bott i Finland kortare tid än sex månader? Då behöver du bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Finland.

 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Finland efter skatt och sociala avgifter?

Räkna ut din skatt i Finland English

Skattesatser för 2013

Statens inkomstskatteskala för 2013 för skatt på intjänad inkomst som ska betalas enligt den finska inkomstskattelagen nr 1535/1992:

Beskattningsbar förvärvsinkomst
(i euro)

Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen
(i procent)

16 100—23 900

6,5

23 900—39 100

17,5

39 100—70 300

21,5

70 300—100 000

29,75

100 000-

31,75

När du räknar ut din beskattningsbara inkomst ska du ta med

 • skattereduktioner som du har rätt till som fast bosatt i Finland
 • avdrag för vissa typer av utgifter.

Du måste också betala följande skatter:

Kyrkoskatt: 1 – 2 %

Kommunal inkomstskatt: 16,5 – 22,5 % (beroende på kommun)

När och hur ska du betala?

Du måste betala in preliminärskatt varje månad. Beloppet baseras på föregående års taxering och avräknas sedan från den slutliga inkomstskatten

Om du precis har startat ditt företag och betalar preliminärskatt för första gången, baseras inbetalningarna på dina egna beräkningar. Du måste lämna in din skattedeklaration senast den 2 april 2013.

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med beskattningsbeslutet kan du begära omprövning hos skattemyndigheten. Läs noga igenom taxeringsbeslutet för att se exakt hur du ska gå tillväga.

Du kan begära omprövning – i tur och ordning – hos följande instanser:

 • Skatterättelsenämnden (inom fem år).
 • Förvaltningsdomstolen (inom fem år).
 • Högsta förvaltningsdomstolen.

Du kan också få hjälp och råd från skattebetalarnas centralförbund suomi.

Länkar

Finska skatteförvaltningen

Broschyr om finska skatter

Skatteregler – EU och enskilda länder

Ta också reda på vilka rättigheter du har i EU


Kontaktpunkter

Skattebetalarnas centralförbund – lokalkontor suomi

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Expertrådgivning från nätverket Enterprise Europe network English

Få hjälp att lösa problem med en myndighet