Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Daně – Česká republika

Aktualizováno : 22/05/2014

Daně ze zahraničních příjmů

O co se ve vašem případě jedná?

Osoba samostatně výdělečně činná

Který příjem musím zdanit v České republice?

  • Žili jste v České republice během (současného) zdaňovacího období alespoň 6 měsíců? Pokud ano, jste obvykle považováni za daňové rezidenty a musíte veškeré své tuzemské i zahraniční příjmy zdanit v ČR.

  • Žili jste v České republice během (současného) zdaňovacího období po dobu kratší než 6 měsíců? Pak nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z tuzemských příjmů.

  • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Sazba daně z příjmu v roce 2013

15 % pro fyzické osoby.

Můžete mít nárok na určité slevy na dani a daňové odpočty u některých typů výdajů.

Kdy a jak daň zaplatíte?

Musíte platit zálohy na daň (určené na základě daňového přiznání z předchozího zdaňovacího období). Případné přeplatky nebo nedoplatky na dani budou vyrovnány po podání daňového přiznání.

Pokud jste zahájili novou podnikatelskou činnost, musíte si vypočítat výši zálohy na daň sami.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud s daňovým výměrem nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat u finanční správy.

Svůj daňový výměr si pozorně prohlédněte, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při něm postupovat.

Odkazy

Finanční správa České republiky – informace o dani z příjmu

Daňové právní předpisy – EU a jednotlivé země

Více informací o vašich právech v EU.


Kontaktní místa

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Odborné poradenství Evropské sítě pro podporu podniků

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem