Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Daně – Česká republika

Aktualizováno : 22/05/2014

Daně ze zahraničních příjmů

O co se ve vašem případě jedná?

Zaměstnanec

Který příjem musím zdanit v České republice?

  • Žili jste v České republice alespoň 6 měsíců v (současném) zdaňovacím období? Pokud ano, jste obvykle považováni za daňové rezidenty a musíte veškeré své tuzemské i zahraniční příjmy zdanit v ČR.

  • Žili jste v České republice, ale po dobu kratší než 6 měsíců v (současném) zdaňovacím období? Pak nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z tuzemských příjmů.

  • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Sazba daně z příjmu v roce 2013

15 % pro fyzické osoby.

Vezměte také v úvahu:

  • zdravotní a sociální pojištění placené vaším zaměstnavatelem – to navyšuje základ pro výpočet daně (tzv. superhrubá mzda)
  • slevy na dani (mohou je uplatnit všichni daňoví poplatníci, ale jejich výše závisí na vaší konkrétní situaci)
  • různé odpočty, na které máte nárok u některých typů výdajů.

O slevy na dani můžete požádat i v případě, že nejste daňovými rezidenty – podmínkou je, že alespoň 90 % všech vašich celosvětových příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky. Více informací vám podá místní finanční úřad.

Kdy a jak daň zaplatíte?

Vyměřenou daň z příjmu odečte přímo z vašeho platu váš zaměstnavatel.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud nesouhlasíte s daňovým výměrem, můžete se proti němu odvolat u daňové správy. Přečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.

Odkazy

Finanční správa České republiky – informace o dani z příjmu

Více informací o vašich právech v EU.


Kontaktní místa

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Odborné poradenství Evropské sítě pro podporu podniků