Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 02/03/2017

Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό – Κύπρος

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ

 • Ουγγαρίαenhu
 • Πολωνίαenpl
 • Πορτογαλίαenpt
 • Ρουμανίαenro
 • Σλοβακίαensk
 • Σλοβενίαensl
 • Σουηδίαensv
 • Τσεχική Δημοκρατίαcsen
 • Φινλανδίαenfisv

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Είμαι μισθωτός

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Κύπρο;

 • Ζείτε στην Κύπρο (τουλάχιστον τους 6 μήνες του φορολογικού έτους ); Πρέπει να καταβάλετε εκεί φόρο για τα εισοδήματα που έχετε αποκτήσει οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Ζείτε στην Κύπρο αλλά λιγότερο από 6 μήνες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους; Η Κύπρος δεν θεωρείται φορολογική σας κατοικία και καταβάλλετε φόρο μόνον για το εισόδημα που αποκτήσατε εκεί.
 • Έχετε εισόδημα από άλλες χώρες της ΕΕ; Βεβαιωθείτε ότι δεν φορολογείστε διπλά.

Τι φόρο πρέπει να καταβάλλετε;

Τι απομένει από το ακαθάριστο εισόδημά σας στην Κύπρο μετά τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης;

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του 2014 (που δηλώθηκε το 2015)

(οι συντελεστές για το 2015 δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη από τις εθνικές αρχές)

Κατηγορία Ετήσιο εισόδημα Συντελεστής

1

μέχρι 19.500 ευρώ

0%

2

19.501 – 28.000 ευρώ

20%

3

28.001 – 36.300 ευρώ

25%

4

36.301 – 60.000 ευρώ

30%

5

Από 60.001 ευρώ και άνω

35%

Λάβετε υπόψη:

 • τις φορολογικές ελαφρύνσεις (προβλέπονται για όλους τους φορολογουμένους, αλλά το ύψος τους εξαρτάται από την προσωπική σας κατάσταση)
 • τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούστε για ορισμένα είδη δαπανών.

Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλετε τον φόρο;

Ο εργοδότης σας θα αφαιρεί τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τον μισθό σας.

Εάν το συνολικό σας φορολογητέο εισόδημα στην Κύπρο υπερβαίνει τα 19.500 ευρώ, πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι τις 30 Απριλίου (αν υποβάλλεται σε έντυπο) ή μέχρι τις 31 Ιουλίου (αν υποβάλλεται μέσω TAXISnet) του επόμενου φορολογικού έτους.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή / να υποβάλετε καταγγελία

Εάν δεν συμφωνείτε με το ύψος του φόρου που καλείστε να καταβάλετε, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στην εφορία. Διαβάστε προσεκτικά το φορολογικό σας εκκαθαριστικό για να δείτε σε ποια εφορία πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε.

Σύνδεσμοι

Κυπριακή κυβέρνηση – πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος

Δείτε επίσης ποια είναι τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Είμαι αυτοαπασχολούμενος

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Κύπρο;

 • Ζείτε στην Κύπρο (τουλάχιστον τους 6 μήνες του φορολογικού έτους ); Πρέπει να καταβάλλετε εκεί φόρο για εισοδήματα που έχετε αποκτήσει οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Ζείτε στην Κύπρο αλλά λιγότερο από 6 μήνες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους; Η Κύπρος δεν θεωρείται φορολογική σας κατοικία και καταβάλλετε φόρο μόνον για εισοδήματα που αποκτήσατε εκεί.
 • Έχετε εισόδημα από άλλες χώρες της ΕΕ; Βεβαιωθείτε ότι δεν φορολογείστε διπλά.

Τι φόρο πρέπει να καταβάλλετε;

Τι απομένει από το ακαθάριστο εισόδημά σας στην Κύπρο μετά τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης;

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του 2014 (που δηλώθηκε το 2015)

(οι συντελεστές για το 2015 δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη από τις εθνικές αρχές)

Κατηγορία Ετήσιο εισόδημα Συντελεστής

1

μέχρι 19.500 ευρώ

0%

2

19.501 – 28.000 ευρώ

20%

3

28.001 – 36.300 ευρώ

25%

4

36.301 – 60.000 ευρώ

30%

5

Από 60.001 ευρώ και άνω

35%

Λάβετε υπόψη:

 • τις φορολογικές ελαφρύνσεις (προβλέπονται για όλους τους φορολογουμένους, αλλά το ύψος τους εξαρτάται από την προσωπική σας κατάσταση)
 • τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούστε για ορισμένα είδη δαπανών.

Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλετε τον φόρο;

Πρέπει να υποβάλλετε πριν από την 1η Αυγούστου μια προσωρινή φορολογική δήλωση με εκτίμηση του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος που αποκτήσατε τον περασμένο χρόνο. Βάσει αυτής της δήλωσης, πρέπει να προκαταβάλλετε φόρο σε 2 ισόποσες δόσεις στις 31 Ιουλίου και στις 31 Δεκεμβρίου.

Το εισόδημά σας ήταν μικρότερο από 70.000 ευρώ; Πρέπει να υποβάλλετε οριστική φορολογική δήλωση έως τις 30 Ιουνίου (αν υποβάλλεται με έντυπο) ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου (αν υποβάλλεται μέσω TAXISnet) της χρονιάς που έπεται του φορολογικού έτους και να καταβάλλετε τον απαιτούμενο φόρο έως την 30η Ιουνίου.

Το εισόδημά σας ήταν μεγαλύτερο από 70.000 ευρώ; Πρέπει να καταβάλλετε τον απαιτούμενο φόρο έως την 1η Αυγούστου της χρονιάς που έπεται του φορολογικού έτους. Πρέπει να υποβάλλετε οριστική φορολογική δήλωση μόνο μέσω TAXISnet έως τις 31 Μαρτίου της δεύτερης χρονιάς που έπεται του φορολογικού έτους. Η δήλωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ελεγμένους λογαριασμούς: το τελικό φορολογητέο εισόδημά σας θα υπολογίζεται με βάση αυτούς τους ελεγμένους λογαριασμούς.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή / να υποβάλετε καταγγελία

Εάν δεν συμφωνείτε με το ύψος του φόρου που καλείστε να καταβάλετε, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στην εφορία.

Διαβάστε προσεκτικά το φορολογικό σας εκκαθαριστικό για να δείτε ακριβώς σε ποια εφορία πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε.

Σύνδεσμοι

Κυπριακή κυβέρνηση – Πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος

Δείτε επίσης ποια είναι τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες