Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Данъци – България

Актуализация : 22/05/2014

Данъци върху дохода в чужбина

Аз съм наето лице

Кои доходи се облагат с данъци в България?

  • Живеете в България (минимум 6 месеца в данъчната година )? Трябва да платите данък върху всичките си доходи (независимо къде са получени) там.

  • Живели сте в България , но по -малко от 6 месеца в данъчната година ? Не се смята, че сте местно лице за данъчни цели и плащате данък само върху получените в България доходи.

  • Имате доходи от други страни членки на ЕС ? Уверете се, че не плащате два пъти данък за един и същ доход.

Колко ще платите?

Какво остава от брутния ви доход в България след приспадането на данъците и социалноосигурителните вноски?

Онлайн данъчен калкулатор – България English

Данъчна ставка

В България плащате подоходен данък с фиксирана годишна ставка от 10 % (върху вашия облагаем доход минус задължителните вноски и данъчните облекчения, на които имате право).

Може да имате право на данъчни облекчения, чийто размер варира в зависимост от отделните случаи.

Кога и как плащате?

Данъкът върху доходите ви от трудова дейност се определя предварително от вашия работодател през годината както на месечна, така и на годишна основа.

Ако имате само 1 работодател и получавате доход само от една трудова дейност, не трябва да попълвате годишна данъчна декларация.

Как да оспорите/подадете жалба

Ако не сте съгласни с изчисляването на вашите данъци, можете да го оспорите пред данъчната служба. Прочетете внимателно писмото относно изчисляването на данъците си, за да разберете точно пред кой отдел можете да оспорите размера им и какви са процедурите за това.

Връзки

Правителство на Република България – информация за подоходните данъци

Вижте също какви са вашите права в ЕС.


Звена за контакти

Данъчни служби English

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Получете експертен съвет от европейската мрежа за подкрепа на предприятията English