Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 18/06/2015

Bieži uzdotie jautājumi - Nodokļu divkārša uzlikšana

 • Es esmu Polijas pilsonis, bet dzīvoju un strādāju Vācijā. Polijas nodokļu iestāde pieprasa, lai deklarēju ārvalstīs gūtos ienākumus. Tomēr es jau esmu samaksājis savus nodokļus Vācijā. Vai tiesa, ka abas valstis var prasīt, lai iesniedzu nodokļu deklarāciju, kas aptver vienu un to pašu laika posmu un tos pašus ienākumus?

  . Dalībvalstis var piemērot tādus nodokļu noteikumus, kādus tās vēlas, un pieprasīt nodokļu deklarācijas, ja vien attiecīgās procedūras nav diskriminējošas. Tas ir neparasti, bet nav neiespējami, ka valstis prasa no saviem pilsoņiem, kas nav rezidenti, lai viņi deklarētu savus ienākumus.

  Turklāt fakts, ka dzīvojat un strādājat kādā valstī, ne vienmēr nozīmē to, ka esat tur rezidents saskaņā ar noteikumiem, ko paredz nodokļu nolīgums, kuru noslēgusi šī valsts un jūsu izcelsmes valsts/pilsonības valsts.

  Principā, ja dzīvojat un strādājat citā valstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, vairāk par 6 mēnešiem gadā, jūs visticamāk tur uzskatīs par šīs valsts nodokļu rezidentu, un šī valsts varēs uzlikt nodokļus visiem jūsu ienākumiem, t.i., jūsu algai un arī ienākumiem, kurus gūstat citā valstī (kā ES iekšienē, tā aiz tās robežām). Tomēr, ja jums ir stipras ģimenes un ekonomiskās saites ar savu izcelsmes valsti, jūs joprojām var uzskatīt par nodokļu rezidentu tur, pat ja tur uzturaties mazāk nekā 6 mēnešus gadā.

  Ja citā valstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, pavadāt mazāk nekā 6 mēnešus gadā, principā jūs arī turpmāk būsiet savas izcelsmes valsts nodokļu rezidents. Tādā gadījumā šajā citā valstī, iespējams, nodokli uzliktu tikai jūsu algai un citiem šajā valstī gūtajiem ieņēmumiem, un jūsu izcelsmes valsts uzliktu nodokli jūsu ienākumiem, kas gūti citur pasaulē.

  Sazinieties ar Polijas nodokļu iestādi, lai pārliecinātos, kādi noteikumi ir piemērojami jūsu situācijā. Jebkurā gadījumā, ja esat pārcēlies uz dzīvi citā valstī, ir ieteicams brīdināt nodokļu iestādes, lai vēlāk nebūtu problēmu.

 • Es esmu brits un dzīvoju Lielbritānijā, kur strādāju neregulāri. Šogad vismaz 3 mēnešus strādāšu Austrijā kā slēpošanas instruktors. Kurā valstī man būs jāmaksā nodokļi?

  Ja jūsu darba devējs ir Austrijas rezidents, ienākumu, ko tur gūsiet, principā ar nodokļiem apliks šajā valstī neatkarīgi no tā, cik ilgi jūs tur uzturēsieties.

  Ja plānojat palikt Austrijā mazāk nekā 6 mēnešus, Lielbritānija visticamāk paliks jūsu nodokļu rezidences valsts. Tur apliks ar nodokli jūsu ienākumus, ko attiecīgajā gadā būsiet guvis citur pasaulē, tostarp tos, kurus būsiet guvis Austrijā. Tomēr tādā gadījumā jūs, visticamāk, Austrijā samaksāto nodokļu summu varēsiet atskaitīt no summas, kura jums ir jāsamaksā Lielbritānijā.

  Lai pārliecinātos, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kuru noslēgušas šīs divas valstis.

 • Esmu Somijas pensionārs un dzīvoju Itālijā. Vai Itālija var uzlikt nodokli ienākumiem, ko saņemu no Somijas pensiju sistēmas, kurā iemaksas veicu vairāk nekā 40 gadus?

  Tas atkarīgs no divpusējā nodokļu nolīguma starp Somiju un Itāliju un jūsu ienākumu veida.

  Saskaņā ar standarta nolīgumu par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, privātā sektora pensiju ar nodokli apliek tikai dzīvesvietas valstī, jūsu gadījumā — Itālijā. Dividenžu ienākumiem no ieguldījumiem nodokli varētu uzlikt gan Itālijā, gan Somijā, bet tādā gadījumā Itālija principā ļautu atskaitīt Somijā samaksātos nodokļus.

 • Esmu Zviedrijas pensionārs un dzīvoju Spānijā. Domāju, ka Eiropas Savienībā nodokļu dubultā uzlikšana ir aizliegta. Kāpēc man ir jādeklarē savi ienākumi vienlaicīgi abās valstīs (man ir jādeklarē Zviedrijas pensija Spānijā, lai gan nodoklis tai jau ir uzlikts Zviedrijā)?

  ES valstis var parakstīt nolīgumus, kas aizliedz nodokļu dubulto uzlikšanu, un var arī tos neparakstīt. Tās nevar piespiest to darīt ar ES noteikumiem. Katra valsts, ar kuru esat saistīts, var no jums prasīt, lai aizpildāt nodokļu deklarāciju. Tomēr tas, ka vienu un to pašu ienākumu deklarējat divās ES valstīs, ne vienmēr nozīmē, ka jums būs maksā nodokļi divreiz. Un pat tad, ja tā notiek, jūs, iespējams, varēsiet atgūt vienā no šīm valstīm samaksātos nodokļus.

  Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kuru savstarpēji noslēgušas Spānija un Zviedrija.

 • Esmu dānis. Es dzīvoju un strādāju Dānijā, bet pēc aiziešanas pensijā pārcēlos uz dzīvi Francijā. Es tur iegādājos māju, kur es plānoju pavadīt atlikušo mūžu. Līdz šim mana Dānijas pensija tika aplikta ar nodokļiem tikai Francijā, bet pavisam nesen uzzināju, ka nodokļu nolīgums starp Dāniju un Franciju vairs nav spēkā. Es baidos no nodokļu uzlikšanas Dānijā. Kā tas ir iespējams, ka divas valstis var uzlikt nodokli vieniem un tiem pašiem ienākumiem?

  Diemžēl nolīgums par nodokļu neuzlikšanu divkārt starp Dāniju un Franciju vairs nav spēkā. Nodokļu maksātājiem, piemēram, pensionāriem, kuri gūst ienākumus Dānijā, bet dzīvo Francijā, tagad nodokļi par Dānijā gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā abās valstīs.

  Tomēr valstu likumdošana jums var piešķirt atvieglojumu dubultas nodokļu uzlikšanas gadījumā: vērsieties Francijas nodokļu iestādē, lai noskaidrotu, vai varat daļu Dānijā samaksāto nodokļu atskaitīt no summas, kas jāsamaksā Francijā.

  ES valstīm nav obligāta pienākuma noslēgt nolīgumus par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, un ES likumdošana nevar tās piespiest to darīt. ES tomēr turpina strādāt pie tā, lai mazinātu pārrobežu nodokļu šķēršļus, kas kavē iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, tostarp risku, ka nodokļus uzliks divkārt.

 • Esmu Īrijas pilsonis, dzīvoju Kanādā, un Vācija man maksā pensiju, kas tiek aplikta ar nodokli Vācijā. Vācijas nodokļu noteikumi ir sarežģīti, un es nevaru atrast informāciju vai nodokļu deklarāciju veidlapas angļu valodā. Vai kāds man var palīdzēt?

  . Valsts nodokļu iestāžu kompetentie dienesti parasti sniedz informāciju (dažkārt vairākās valodās) pensionāriem, kas dzīvo ārvalstīs. Noskaidrojiet vairāk par noteikumiem, kas regulē ārzemēs dzīvojošu pensionāru aplikšanu ar nodokļiem Vācijā (angļu valodā). Turklāt konsulātu un pensiju apdrošināšanas sistēmu tīmekļa vietnēs ir vispārīga informācija angļu valodā, kad domāta pensionāriem, kuri dzīvo ārzemēs.

 • Esmu Polijas pensionārs un dzīvoju Polijā. Nesen 5 mēnešus aizvadīju Lielbritānijā, kur īrēju dzīvokli, bet es tur nekad neiesniedzu uzturēšanās atļaujas pieteikumu. Tikko saņēmu Lielbritānijas nodokļu iestādes rēķinu pašvaldību nodokļa nomaksai. Es maksāju ienākuma nodokli Polijā. Vai Lielbritānijas iestādes arī var prasīt, lai maksāju nodokļus, pat ja tur uzturējos tik īsu laiku?

  . ES valstis var piemērot tādus nodokļu noteikumus, kādus tās vēlas, ja vien tie atbilst ES likumdošanai un, jo īpaši, nediskriminē citu valstu piederīgos. Pašvaldību līmenī iekasēti nodokļi attiecas uz mājokļa īri un piemērojami visiem; ja īrējāt dzīvokli, pat ja uz īsu brīdi, jums, iespējams, būs jāsamaksā šis nodoklis.

  Tomēr, iespējams, ka atsevišķas pašvaldību iestādes piedāvā pazeminātas nodokļu likmes vai atbrīvojumus no vietējiem nodokļiem, piemēram, ja jūsu galvenā dzīvesvieta ir citā valstī. Sazinieties ar attiecīgo pašvaldību, lai noskaidrotu, vai jūs varat tos izmantot.

ES tiesību akti
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.