Navigacijski put

Ažurirano : 23/01/2015

Prijašnji obrasci za ostvarivanje prava iz sustava socijalnog osiguranja

U svibnju 2010. počela je provedba velike reforme europskih propisa o socijalnoj sigurnosti. Tom su reformom ukinuti obrasci E kojima su se godinama koristile osobe koje su se kretale unutar EU-a.

Obrasce E zamijenili su novi i pojednostavnjeni obrasci, ali neka se nacionalna tijela u prijelaznom razdoblju još koriste obrascima E.

Obrazac

Svrha

Tijelo nadležno za izdavanje i primjena

E 101

Izjava o primjenjivim propisima. Njome dokazujete da doprinose za socijalno osiguranje plaćate u drugoj državi članici, primjerice ako ste upućeni na rad u inozemstvo ili istodobno radite u više zemalja.

Kako biste saznali koje je tijelo nadležno za izdavanje tog dokumenta, obratite se svojem nacionalnom uredu za vezu.

E 102

Odobrenje za produljenje boravka radnika upućenog na rad u inozemstvu. Potrebno je ako će radnik u inozemstvu boraviti više od 12 mjeseci.

Kako biste saznali koje je tijelo nadležno za izdavanje tog dokumenta u zemlji u kojoj radite, obratite se svojem nacionalnom uredu za vezu.

E 104

Potvrda o ukupnim razdobljima zaposlenja, doprinosima i boravku u određenoj zemlji. Radnicima migrantima i prekograničnim radnicima omogućuje se pristup zdravstvenoj skrbi u zemljama u kojima je potreban dokaz o razdobljima zaposlenja.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj radite.

E 106

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb koja vam može zatrebati ako ne živite u zemlji u kojoj ste osigurani. Može poslužiti prekograničnim radnicima, državnim službenicima i osobama koje uzdržavaju.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite.

E 109

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb za osobe koje uzdržavate koje ne žive u zemlji u kojoj radite. Može poslužiti radnicima migrantima čije obitelji još žive u matičnoj zemlji.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Osobe koje uzdržavate moraju je dostaviti tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj žive.

E 112

Odobrenje za planirano liječenje u drugoj državi članici EU-a ili EFTA-e. Imate pravo na istu skrb kao stanovnici te zemlje. Možda ćete dio troškova morati platiti unaprijed.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Dostavite ga tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u koju se idete liječiti.

E 116

Liječnička potvrda o nesposobnosti za rad (bolovanje ili rodiljni dopust).

Izdaje ju liječnik tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj radite te ga dostavlja vašem tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje.

E 121

Potvrda o pravu umirovljenika na zdravstvenu skrb ako ne žive u zemlji u kojoj su osigurani.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite.

E 301

Potvrda o razdobljima osiguranja koja se uzimaju u obzir pri izračunu naknade za nezaposlenost.

Javna služba za zapošljavanje u posljednjoj zemlji/posljednjim zemljama u kojima ste radili.

Dostavite je nacionalnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj želite primati naknadu za nezaposlenost.

E 303

Odobrenje za izvoz naknade za nezaposlenost.

Nacionalna služba za zapošljavanje u zemlji u kojoj ste izgubili posao.

Dostavite ga javnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje.

E 303/5

Izjava o naknadama primljenim u inozemstvu (dio obrasca E 303). Sadrži važne podatke o vašim pravima i obvezama u slučaju izvoza naknade za nezaposlenost. Omogućuje nacionalnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje da potvrdi koliku vam je naknadu isplaćivala ako se odlučite vratiti u zemlju u kojoj ste izgubili posao.

Nacionalna služba za zapošljavanje u zemlji u kojoj ste izgubili posao.

Dostavite je javnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje.

E 401

Izjava o sastavu obitelji za izračun obiteljskih naknada koje isplaćuje nadležna zemlja. Može poslužiti radnicima migrantima čije obitelji još žive u matičnoj zemlji ili prekograničnim radnicima.

Izdaje ju zemlja u kojoj vaša obitelj živi.

Dostavite je tijelu nadležnom za obiteljske naknade u zemlji u kojoj radite.

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska

Retour au texte en cours.