Sökväg

Uppdaterat : 20/06/2014

work

Allmän pension utomlands

Ansöka om pension

Ålderspension

Var ska jag ansöka?

Om du arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.

När det är dags att ansöka om pension ska du ansöka i det land där du bor. Om du aldrig har arbetat där ska du i stället ansöka i det land där du arbetade senast.

Det land som tar emot ansökan ska behandla den och samla in uppgifter om dina pensionsinbetalningar från samtliga länder du har arbetat i.

Om du aldrig har arbetat i det land som du bor i nu, ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du arbetade senast. Din ansökan kommer då att handläggas där.

Pensionsmyndigheten i det land där du bor (eller där du arbetade senast) bör skicka en ansökningsblankett till dig innan du uppnår lagstadagd pensionsålder i det landet. Kontakta myndigheten om du inte får någon blankett.

Du kan inte få pension i ditt bosättningsland förrän du har uppnått lagstadgad pensionsålder i det landet.

Om du har pensionsrättigheter från andra länder får du den delen av pensionen först när du har uppnått lagstadgad pensionsålder i de länderna.

Du måste lämna in din pensionsansökan minst sex månader innan du pensionerar dig, eftersom det kan ta lång tid att handlägga en ansökan som gäller flera länder.

Vilka handlingar behövs?

Det varierar från land till land, men du måste för det mesta lämna in dina bankuppgifter och någon form av id-handling.

Kontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.

Pensionsålder

Vissa EU-länder har högre pensionsålder än andra.

Därför är det viktigt att kontakta alla länder du har arbetat i för att ta reda på vad som händer om du ändrar datumet för din första pensionsutbetalning.

Om du tar ut en pension tidigare än en annan kan det påverka beloppet.

Du kan rådgöra med pensionsmyndigheten i det land där du bor och/eller de länder som du har arbetat i.

Exempel från verkligheten

Tänk på att pensionsåldern skiljer sig mellan länderna

Caroline från Frankrike arbetade i Danmark i femton år och återvände till Frankrike i slutet av sitt yrkesverksamma liv. När hon fyllde 60 ansökte hon om pension, men fick ut en väldigt låg pension.

Det berodde på att Caroline vid 60 års ålder bara hade rätt till den franska delen av pensionen. Hon får den danska delen först när hon fyller 65, eftersom det är den lagstadgade pensionsåldern i Danmark för Carolines åldersgrupp.

Så beräknas din pension

Steg 1 - Nationell beräkning

Om du har arbetat i flera EU-länder beräknar pensionsmyndigheten i varje land först din pension. De utgår från den pensionsavgift som du har betalat (så kallad självständig förmån).

Om du har varit försäkrad mindre än ett år i ett land kan en särskild regel tillämpas: dina försäkrings- eller bosättningsmånader i land A, där du bara arbetade en kort tid, går inte förlorade utan ingår i beräkningen av din pension från land B, C, D osv. där du arbetade längre perioder.

Om du har svårt att få ut pension för kortare arbetsperiod än ett år kan du få hjälp.

Steg 2 - EU-beräkning

Sedan lägger varje land ihop dina inbetalningsperioder från alla länder och räknar ut hur mycket pension du skulle ha fått om du hade betalat alla pensionsavgifter till deras eget system.

Pensionsbeloppet justeras sedan, så att det överensstämmer med den period som du var försäkrad i det landet (så kallad pro rata-förmån).

Resultat

Till slut jämförs de båda beloppen och du får det högsta.

Alla länders beslut förklaras i ett så kallat P1-intyg (pensionssammanfattning), som skickas till dig.

Exempel

Rosa arbetade tjugo år i land A och tjugo år i land B.

Enligt den nationella beräkningen skulle hon få 800 euro i månaden från land A och 900 euro från land B, dvs. en pension på 1 700 euro i månaden.

Men om man tar hänsyn till inbetalningsperioderna utomlands (”E U-beräkningen”) skulle Rosa få 1 000 euro från land A och 1 150 euro från land B.

Rosa får alltså det högre beloppet - 2 150 euro i månaden.

Pensionsutbetalning

Varje land som beviljar dig pension sätter i allmänhet in beloppet på ett bankkonto i det land där du bor - om du bor i EU.

Om du inte bor i EU kan du behöva öppna ett bankkonto i alla EU-länder som betalar ut pension till dig.

Invaliditets- och efterlevandepension

Reglerna ovan gäller också vid beräkning av invaliditets- och efterlevandepension. Tänk på följande:

  • Om du ansöker om invaliditetspension eller invaliditetsförmåner kan varje land som du har arbetat i vilja undersöka dig - och de kan komma fram till olika slutsatser. Ett land kan göra bedömningen att du är oförmögen att arbeta, medan ett annat kan komma fram till motsatsen.
  • Vissa EU-länder betalar inte ut efterlevandepension. Om din make eller maka arbetar utomlands kan det vara värt att ta reda på om det finns någon efterlevandepension i det landet.
Hjälp och råd

Footnote

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.