Navigacijska pot

Posodobitev : 20/06/2014

work

Pokojnina v tujini

Zahtevek za pokojnino

Starostna pokojnina

Kje vložiti zahtevek

Če ste delali v različnih državah EU, ste morda v vsaki od njih pridobili pravico do pokojnine.

Ko bo napočil čas upokojitve, boste morali zahtevek za pokojnino vložiti v državi, v kateri prebivate, razen če tam nikoli niste delali. V tem primeru zahtevek vložite v državi, v kateri ste nazadnje delali.

Ta država bo nato pristojna za obravnavo vašega zahtevka in pridobivanje evidenc o vplačanih prispevkih od vseh držav, v katerih ste delali.

Če nikoli niste delali v državi, v kateri prebivate, morate svoj zahtevek vložiti pri pristojnem zavodu za pokojninsko zavarovanje v zadnji državi, v kateri ste delali. Ta zavod bo tudi obravnaval vaš zahtevek.

Zavod za pokojninsko zavarovanje v državi, v kateri prebivate (ali ste nazadnje delali), vam mora poslati obrazec zahtevka za starostno pokojnino, preden izpolnite starost za upokojitev, ki velja v tej državi. Če obrazca niste prejeli, se obrnite na zavod za pokojninsko zavarovanje.

V državi, v kateri prebivate, lahko vložite zahtevek za starostno pokojnino šele, ko izpolnite predpisano starost za upokojitev, ki velja v tej državi.

Če ste v preteklosti pridobili pravico do pokojnine iz drugih držav, boste deleže pokojnine iz teh držav prejeli šele, ko boste izpolnili predpisano starost za upokojitev, ki velja v teh državah.

Zahtevek za starostno pokojnino morate vložiti vsaj šest mesecev pred načrtovano upokojitvijo, saj je postopek izračuna pokojninskih pravic iz različnih držav lahko precej dolg.

Potrebni dokumenti

Države zahtevajo različne dokumente, vendar boste zahtevku večinoma morali priložiti podatke o bančnem računu in osebni dokument.

Podrobnejše informacije boste dobili pri zavodu za pokojninsko zavarovanje, ki obravnava vaš zahtevek.

Razlike v starosti za upokojitev

V nekaterih državah članicah EU je starost za upokojitev višja kot v drugih.

Zato vam priporočamo, da se vnaprej v vseh državah, v katerih ste delali, pozanimate, kako bo sprememba datuma upokojitve vplivala na vašo pokojnino.

Če začnete pokojnino iz ene države prejemati prej kot iz druge, to lahko vpliva na skupno višino pokojnine.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem lahko dobite pri pristojnem zavodu za pokojninsko zavarovanje v državi, v kateri prebivate, in/ali v državah, v katerih ste delali.

Praktični primer

Pozanimajte se o starosti za upokojitev v drugih državah

Francozinja Caroline je 15 let delala na Danskem, nato se je vrnila v Francijo in tam končala poklicno pot. Ko je dopolnila 60 let, je (kot je to v navadi v Franciji) zaprosila za starostno pokojnino, vendar je prejela le majhen znesek.

Ker je stara 60 let, je Caroline upravičena le do francoskega deleža svoje pokojnine. Danski delež bo prejela šele, ko bo dopolnila 65 let, kar je predpisana starost za upokojitev na Danskem za Carolinino starostno skupino.

Odmera pokojnine

1. korak - Nacionalna odmera

Če ste delali v več državah EU, bo pristojni zavod za pokojninsko zavarovanje v vsaki od teh držav odmeril vašo pokojnino na podlagi svojih pravil in prispevkov, ki ste jih plačali v posamezni državi (t.i. neodvisna dajatev).

Če ste bili v državi zavarovani manj kot leto dni, se lahko uporabi posebno pravilo, saj nekatere države ne priznavajo pravice do pokojnine pri kratkih zavarovalnih dobah: zavarovalna doba in prebivanje v državi, kjer ste krajši čas delali, ne bosta izgubljena, ampak se bosta upoštevala pri izračunu pokojnine v državah, kjer ste delali dlje.

Če imate težave pri uveljavljanju pravic do pokojnine za zavarovalno dobo, krajšo od enega leta, se obrnite na službo za pomoč SOLVIT.

2. korak — Sorazmerna odmera EU

Vsaka država nato sešteje zavarovalne dobe iz vseh držav in izračuna, kolikšna bi bila vaša pokojnina, če bi vse prispevke vplačali v njen sistem.

Ta znesek nato prilagodi dejanski zavarovalni dobi v tej državi (t.i. sorazmerna dajatev).

Rezultat

Država primerja oba izračunana zneska in vam odmeri pokojnino v višini višjega zneska.

Obrazložitev sklepa o odmeri pokojnine, ki ga sprejme posamezna država, boste prejeli na posebnem obrazcu P1.

Primer

Rosa je 20 let delala v državi A in 20 let v državi B.

Na podlagi nacionalne odmere bi od države A prejela €800 na mesec in od države B €900 na mesec, skupaj torej €1 700 pokojnine na mesec.

Če pa upoštevamo sorazmerno odmero, bi Rosa od države A prejela       €1 000 na mesec in od države B €1 150 na mesec.

Rosa je torej upravičena do višjega skupnega zneska oz. pokojnine v višini €2 150 na mesec.

Izplačevanje pokojnine

Vsaka država, ki vam odmeri pokojnino, izplača ustrezen znesek na bančni račun v vaši državi prebivanja, če prebivate v Evropski uniji.

Če prebivate zunaj Evropske unije, boste morda morali odpreti bančni račun v vsaki državi EU, v kateri prejemate pokojnino.

Invalidska / vdovska / družinska pokojnina

Zgoraj razložena pravila se uporabljajo tudi za odmero invalidske, vdovske in družinske pokojnine. Opozarjamo pa:

  • Če uveljavljate pravico do invalidske pokojnine ali nadomestila za invalidnost, lahko vsaka država, v kateri ste delali, zahteva ločen zdravniški pregled, ki ima lahko v različnih državah različen rezultat. V eni državi vam lahko priznajo visoko stopnjo invalidnosti, v drugi pa vam je morda sploh ne.
  • Nekatere države EU ne poznajo vdovske oziroma družinske pokojnine. Če je vaš zakonski partner (oz. družinski član) delal v tujini in menite, da ste upravičeni do vdovske ali družinske pokojnine, preverite, ali ta v zadevni državi sploh obstaja.
Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Footnote

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.