Navigačný riadok

Aktualizované : 20/06/2014

work

Štátny dôchodok v zahraničí

Žiadosť o dôchodok

Starobné dôchodky

Kde podať žiadosť

Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, je možné, že ste nadobudli nárok na dôchodok v každej z nich.

Svoju žiadosť o dôchodok podajte v krajine, v ktorej žijete - za predpokladu, že ste v tejto krajine niekedy pracovali. V opačnom prípade požiadajte o dôchodok v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy.

Táto krajina zodpovedá za spracovanie vašej žiadosti a skompletizovanie záznamov o vašich príspevkoch do systémov dôchodkového zabezpečenia vo všetkých štátoch, v ktorých ste pracovali.

Ak ste nikdy nepracovali v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, mali by ste svoju žiadosť podať na príslušnom úrade dôchodkového zabezpečenia v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Vaša žiadosť bude následne spracovaná v tejto krajine.

Úrad dôchodkového zabezpečenia v krajine, v ktorej žijete (alebo ste naposledy pracovali), by vám mal poslať žiadosť o vyplácanie dôchodku pred tým, ako dosiahnete dôchodkový vek platný v tejto krajine. Ak ju nedostanete, mali by ste daný úrad kontaktovať.

V štáte, v ktorom v súčasnosti žijete, môžete o dôchodok požiadať len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danom štáte.

Ak máte nárok na dôchodok aj v iných krajinách, váš dôchodok vám tieto krajiny začnú vyplácať až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v týchto krajinách.

O svoj dôchodok by ste mali požiadať najmenej 6 mesiacov pred odchodom do dôchodku, pretože proces priznávania dôchodkov z niekoľkých krajín môže byť zložitý a dlhý.

Dokumenty, ktoré budete potrebovať

V jednotlivých členských štátoch sa vyžadujú rôzne dokumenty, ale vo väčšine prípadov budete musieť príslušným úradom poskytnúť svoje bankové údaje a určitú formu osobnej identifikácie.

Presnejšie informácie vám poskytne úrad dôchodkového zabezpečenia, ktorý vybavuje vašu žiadosť.

Rozdiely týkajúce sa dôchodkového veku

V niektorých krajinách EÚ budete musieť na svoj dôchodok čakať dlhšie ako v iných.

Preto je dôležité, aby ste zo všetkých štátov, v ktorých ste pracovali, zozbierali informácie a dopredu vedeli, čo sa stane, ak zmeníte dátum začatia poberania dôchodku.

Ak začnete poberať jeden dôchodok skôr ako ostatné, môže to mať dosah na výšku ostatných dôchodkov.

Viac informácií vám poskytnú príslušné úrady v krajine, v ktorej žijete a/alebo v krajinách, v ktorých ste pracovali.

Príbeh

Pozor na rozdielny (neskorší!) vek odchodu do dôchodku v iných krajinách

Caroline z Francúzska pracovala v Dánsku 15 rokov, koncom svojej kariéry sa vrátila do Francúzska. Keď dovŕšila 60 rokov (dôchodkový vek vo Francúzsku), požiadala o dôchodok, ktorý bol však veľmi nízky.

Po dovŕšení 60 rokov má Caroline nárok iba na francúzsku časť svojho dôchodku. Dánsku časť dostane až po dovŕšení 65 rokov (zákonný vek odchodu do dôchodku v Dánsku pre vekovú skupinu, do ktorej patrí Caroline).

Ako sa vypočíta váš dôchodok

Krok 1 — Vnútroštátna sadzba

Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, jednotlivé úrady dôchodkového zabezpečenia najprv vypočítajú váš dôchodok podľa vnútroštátnych pravidiel, a to na základe vašich príspevkov do miestneho systému dôchodkového zabezpečenia (tzv. nezávislé dávky).

Ak ste boli v jednej z krajín poistený menej ako rok, môžu sa na vás vzťahovať osobitné pravidlá, nakoľko niektoré krajiny neposkytujú dôchodok vyplývajúci z krátkych období zárobkovej činnosti - mesiace, počas ktorých ste prispievali do dôchodkového systému alebo žili v predmetnej krajine, však nestratíte. Zohľadnia sa pri výpočte vášho dôchodku v krajinách, v ktorých ste pracovali dlhšie.

Ak máte problém s priznaním dôchodku za odpracované obdobia, ktoré boli kratšie ako jeden rok, obráťte sa na službu SOLVIT.

Krok 2 — EÚ sadzba

Následne každá krajina spočíta obdobia, počas ktorých ste prispievali do systémov dôchodkového poistenia vo všetkých krajinách, a vypočíta, aký veľký dôchodok by ste mali, ak by ste všetky tieto príspevky odvádzali do jej systému dôchodkového poistenia.

Táto suma sa potom upraví tak, aby odzrkadľovala skutočné obdobie, počas ktorého sa na vás vzťahovalo dôchodkové poistenie v tejto krajine (tzv. paušálna dávka).

Výsledok

Tieto dve sumy sa porovnajú a vy dostanete vyššiu.

Vysvetlenia rozhodnutí jednotlivých krajín o vašej žiadosti o priznanie dôchodku nájdete vo formulári P1, ktorý dostanete.

Príklad

Rosa pracovala 20 rokov v krajine A a 20 rokov v krajine B.

Podľa vnútroštátnych sadzieb by dostala €800 z krajiny A a €900 z krajiny B. Jej celkový mesačný dôchodok by teda predstavoval €1 700.

Ak sa však zohľadnia obdobia, počas ktorých Rosa prispievala do systému dôchodkového zabezpečenia v zahraničí (EÚ sadzby), jej dôchodok by bol €1 000 z krajiny A a €1 150 z krajiny B.

Rosa má nárok na vyššiu sumu - €2 150 mesačne.

Vyplácanie vášho dôchodku

Každý štát, ktorý vám priznal dôchodok, ho za normálnych okolností začne vyplácať na váš bankový účet v krajine, v ktorej žijete — ak žijete na území EÚ.

Ak nežijete v EÚ, je možné, že si budete musieť otvoriť bankový účet v každej krajine EÚ, ktorá vám vypláca dôchodok.

Invalidný/pozostalostný dôchodok

Uvedené pravidlá sa takisto uplatňujú na výpočet invalidných a pozostalostných dôchodkov. Je dôležité vedieť, že:

  • ak žiadate o invalidný dôchodok alebo o dávku v práceneschopnosti, každá krajina, v ktorej ste pracovali, môže trvať na samostatnom preskúmaní a dospieť k odlišnému rozhodnutiu ako ostatné krajiny. Jedna krajina vás môže považovať za vážne chorého, zatiaľ čo v druhom štáte by vážnosť vášho zdravotného stavu posúdili úplne inak.
  • niektoré štáty EÚ neposkytujú pozostalostné dôchodky. Ak váš manžel alebo manželka pracuje v zahraničí a predpokladáte, že máte nárok na pozostalostný dôchodok, presvedčte sa, či v danej krajine existuje.
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.