Cale de navigare

Actualizare : 20/06/2014

work

Pensii publice în străinătate

Cererea de pensionare

Pensii pentru limită de vârstă

Unde se depune cererea?

Dacă aţi lucrat în mai multe ţări din UE, este posibil să fi dobândit drepturi de pensie în fiecare dintre ele.

În acest caz, trebuie să depuneţi cererea în ţara în care locuiţi. Dacă nu aţi lucrat niciodată în ţara respectivă, trebuie să înaintaţi cererea în ţara în care aţi lucrat ultima dată.

Ţara respectivă va răspunde de tratarea cererii şi va aduna toate dosarele atestând contribuţiile pe care le-aţi plătit în toate ţările în care aţi lucrat.

Dacă nu aţi lucrat niciodată în ţara în care locuiţi, trebuie să depuneţi cererea la casa de pensii din ultima ţară în care aţi lucrat. Aceasta se va ocupa integral de dosarul dumneavoastră de pensionare.

În mod normal, înainte de a atinge limita de vârstă prevăzută de lege, veţi primi formularul tip pentru cererea de pensie de la casa de pensii din ţara în care locuiţi/ în care aţi avut ultimul loc de muncă. Dacă nu primiţi acest formular, va trebui să contactaţi autoritatea respectivă.

Puteţi depune cererea de pensionare în ţara în care locuiţi doar în momentul în care aţi atins vârsta legală de pensionare din acea ţară.

De asemenea, dacă aţi dobândit drepturi de pensie în alte ţări, veţi putea primi părţile corespunzătoare doar în momentul în care aţi atins vârsta legală de pensionare din ţările respective.

Vă recomandăm să depuneţi cererea cu cel puţin 6 luni înainte de pensionare, întrucât procedura de acordare a pensiei din partea mai multor ţări poate fi îndelungată.

Documentele necesare

Documentele de care veţi avea nevoie diferă de la o ţară la alta. În general, trebuie să furnizaţi datele dumneavoastră bancare şi un document de identificare.

Pentru detalii, contactaţi casa de pensii care vă va trata cererea.

Vârsta legală de pensionare

Vârsta legală de pensionare diferă de la o ţară la alta.

De aceea, vă recomandăm să aflaţi din timp ce se va întâmpla, pentru fiecare ţară în care aţi lucrat, dacă schimbaţi data de la care doriţi să vă pensionaţi.

Dacă nu vă pensionaţi simultan, valoarea prestaţiei s-ar putea modifica.

Pentru detalii şi consiliere, adresaţi-vă casei de pensii din ţara în care locuiţi şi/sau din ţările în care aţi lucrat.

Caz real

Vă puteţi aştepta ca vârsta de pensionare să fie mai mare în unele ţări

Caroline, din Franţa, a lucrat în Danemarca timp de 15 ani. Spre sfârşitul carierei, a revenit în Franţa. La împlinirea vârstei de 60 de ani (care este vârsta legală de pensionare în Franţa), a solicitat să iasă la pensie. A avut însă neplăcuta surpriză să constate că avea o pensie foarte mică.

Este adevărat că, la 60 de ani, Caroline are dreptul la partea franceză a pensiei. Însă partea daneză i se va cuveni doar când va împlini 65 de ani, pentru că aceasta este vârsta legală de pensionare în Danemarca (pentru grupa de vârstă în care se încadrează Caroline).

Calcularea pensiei

Etapa 1 — La nivel naţional

Dacă aţi lucrat în mai multe ţări din UE, fiecare casă naţională de pensii vă va calcula pensia în conformitate cu propriile reglementări, în baza contribuţiilor pe care le-aţi plătit („prestaţia autonomă”).

Dacă perioada de cotizare dintr-o anumită ţară este mai mică de un an, s-ar putea aplica o regulă specială, deoarece unele state membre nu prevăd pensii pentru perioade scurte. Totuşi, lunile respective nu sunt pierdute - ele vor fi luate în calcul în ţările în care aţi lucrat mai mult timp.

Solicitaţi sprijin dacă vă confruntaţi cu probleme în a obţine sumele cuvenite pentru perioadele de cotizare mai mici de un an.

Etapa 2 — La nivel european

În etapa a doua, fiecare ţară cumulează perioadele de cotizare din toate ţările şi calculează ce pensie aţi primi dacă toate contribuţiile ar fi fost vărsate în sistemul său de pensii publice.

Valoarea rezultată se ajustează pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din ţara respectivă („ prestaţie pro-rata”).

Rezultat

Cele două valori sunt comparate, iar beneficiarul va primi prestaţia care are valoarea mai mare.

În cele din urmă, veţi primi un formular P1, care va justifica decizia fiecărei ţări cu privire la cererea dumneavoastră.

Exemplu

Rosa a lucrat timp de 20 de ani în ţara A şi tot atâta timp în ţara B.

Conform formulei de calcul de la nivel naţional, pensia ei ar trebui să fie în valoare de 1 700 de euro, din care 800 de euro de la ţara A şi 900 de euro de la ţara B.

Însă luând în calcul perioadele de cotizare din străinătate (conform formulei de calcul la nivel european), Rosa ar avea dreptul la o pensie de 1 000 de euro de la ţara A şi la una de 1 150 de euro de la ţara B.

Prin urmare, Rosa trebuie să primească prestaţia cu valoarea mai mare: 2 150 de euro pe lună.

Plata pensiei

În general, ţările care vă plătesc pensii transferă sumele datorate într-un cont bancar din ţara dumneavoastră de reşedinţă - dacă locuiţi într-una din ţările UE.

Dacă locuiţi în afara UE, aţi putea fi nevoit să vă deschideţi câte un cont bancar în fiecare dintre ţările care vă plătesc pensii.

Pensia de invaliditate şi pensia de urmaş

Regulile prezentate mai sus sunt valabile şi pentru calcularea pensiilor de invaliditate şi de urmaş. Reţineţi:

  • Dacă solicitaţi o pensie de invaliditate sau o alocaţie pentru pierderea capacităţii de muncă, este posibil ca fiecare ţară în care aţi lucrat să insiste asupra necesităţii de a vă examina separat dosarul - şi să ajungă la un rezultat diferit. În timp ce una dintre ţări v-ar putea încadra în gradul I de invaliditate, o alta ar putea să considere că sunteţi total apt de muncă.
  • Pensia de urmaş nu există în toate ţările din UE. Dacă soţul sau soţia dumneavoastră lucrează în străinătate şi contaţi pe posibilitatea de a obţine o pensie de urmaş, verificaţi dacă astfel de pensii există în ţara respectivă.
Ajutor

Footnote

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia

Retour au texte en cours.