Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/06/2014

work

Staatspensioenen in het buitenland

Pensioen aanvragen

Ouderdomspensioenen

Bij wie aanvragen

Als u in meerdere EU-landen hebt gewerkt, kunt u pensioenrechten in elk land hebben opgebouwd.

Als voor u de tijd is gekomen om op pensioen te gaan, moet u dat aanvragen in het land waar u woont, tenzij u daar nooit hebt gewerkt. In dat geval moet u de aanvraag indienen in het land waar u het laatst hebt gewerkt.

Dat land is dan verantwoordelijk voor het verwerken van uw aanspraak en het samenvoegen van het  dossier met al uw premies van alle landen waar u hebt gewerkt.

Als u nooit hebt gewerkt in het land waar u nu woont, moet u uw aanvraag doen bij de betreffende pensioenautoriteit in het laatste land waar u hebt gewerkt. Uw aanvraag wordt dan daar verwerkt.

De pensioenautoriteit in het land waar u woont (of het laatst hebt gewerkt) moet u het aanvraagformulier voor uw pensioen toesturen voordat u de pensioengerechtigde leeftijd van dat land bereikt. Als u het niet ontvangt, moet u contact met hen opnemen.

U kunt alleen het pensioen aanvragen van het land waar u nu woont op het moment dat u de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in dat land hebt bereikt.

Als u pensioenrechten van andere landen hebt, ontvangt u dat gedeelte van uw pensioen pas nadat u de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt in die andere landen.

U moet uw pensioen ten minste zes maanden voordat u met pensioen gaat, aanvragen omdat het toekennen van een pensioen uit meerdere landen een lange procedure kan zijn.

Benodigde documenten

Deze variëren van land tot land, maar u moet moet meestal uw bankgegevens en een identificatiebewijs overleggen.

Neem voor de precieze details contact op met de pensioenautoriteit die uw aanvraag behandelt.

Verschillen in pensioengerechtigde leeftijden

In sommige EU-landen moet u langer wachten om uw pensioenuitkering te ontvangen dan in andere landen.

Het is dus van belang om vooraf na te gaan, in alle landen waar u hebt gewerkt, wat uw situatie zal zijn als u de datum verandert waarop u uw pensioenuitkering gaat ontvangen.

Als u één pensioen eerder ontvangt dan het andere, kan dit van invloed zijn op de bedragen die u ontvangt.

U kunt meer advies krijgen bij de betreffende autoriteit in het land waar u woont en/of in de landen waar u hebt gewerkt.

Een verhaal

Let op de verschillende (latere!) pensioengerechtigde leeftijden in andere landen

Caroline uit Frankrijk werkte vijftien jaar in Denemarken, en ging aan het einde van haar loopbaan terug naar Frankrijk. Toen ze zestig werd, vroeg ze haar pensioen aan, zoals gebruikelijk is in Frankrijk, maar ze kreeg slechts een zeer laag pensioen.

Op haar zestigste heeft Caroline slechts recht op het Franse gedeelte van haar pensioen. Ze ontvangt het Deense gedeelte wanneer ze 65 wordt, de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in Denemarken voor de leeftijdsgroep van Caroline.

Berekening van uw pensioen

Stap 1 - Nationaal tarief

Als u in meerdere EU-landen hebt gewerkt, zal de pensioenautoriteit van elk land allereerst uw pensioen berekenen met behulp van de eigen regels, op basis van de premies die u daar hebt betaald (bekend als onafhankelijke uitkering).

Als u minder dan een jaar premies hebt betaald in een land, kan er een speciale regel gelden, omdat sommige landen geen pensioen voor korte perioden uitkeren: het aantal maanden waarin u was verzekerd of waarin u woonde in het land waar u korte tijd werkte, gaat niet verloren maar wordt meegenomen bij de berekening van uw pensioen in de landen waar u langer hebt gewerkt. 

Als u problemen ondervindt om uw pensioen uitbetaald te krijgen voor de arbeidsperioden van minder dan een jaar, kunt u ondersteuning krijgen.

Stap 2 - Equivalent EU-tarief

Vervolgens telt elk land uw premieperioden uit alle landen bij elkaar op en berekent hoeveel pensioen u zou krijgen als deze premies allemaal in het eigen stelsel waren betaald.

Dit bedrag wordt dan aangepast om de werkelijke tijd te weerspiegelen die u in dat land verzekerd was (de zogenaamde uitkering pro rata).

Resultaat

Deze twee bedragen worden met elkaar vergeleken en u ontvangt het hoogste bedrag .

Het besluit van elk land over uw aanspraak wordt verklaard in een speciale notitie, het P1-formulier, dat u ontvangt.

Een voorbeeld

Rosa heeft twintig jaar in land A en twintig jaar in land B gewerkt.

Volgens de nationale tarieven zou ze €800 per maand van A en €900 van B krijgen, een totaal maandelijks pensioen van €1 700.

Maar rekening houdend met de premieperioden in het buitenland (de 'EU-tarieven') zou het maandelijks pensioen van Rosa €1 000 uit A en €1 150 uit B bedragen.

Rosa heeft recht op dit hogere bedrag: €2 150 per maand.

Uitbetaling van uw pensioen

Elk land dat u een pensioen verstrekt, stort doorgaans het bijbehorende bedrag op een bankrekening in uw land van verblijf - als u binnen de EU woont.

Als u niet in de EU woont, moet u wellicht een bankrekening openen in elk EU-land dat u een pensioen verstrekt.

Invaliditeits- of nabestaandenpensioenen

De bovengenoemde regels gelden ook voor de berekening van invaliditeits- en nabestaandenpensioenen. Het is van belang om het volgende te weten:

  • Als u aanspraak wilt maken op een invaliditeitspensioen of ongeschiktheidsuitkering, kan elk land waar u hebt gewerkt, eisen om u afzonderlijk te onderzoeken- en kan het heel goed tot andere conclusies komen. Het ene land kan u beoordelen als ernstig ongeschikt, terwijl u in het andere land helemaal niet als ongeschikt wordt beschouwd.
  • Sommige EU-landen verstrekken geen nabestaandenpensioenen. Als uw echtgenoot of echtgenote in het buitenland werkt, en u rekent op de mogelijkheid van een nabestaandenpensioen, controleer dan of het ook in dat land bestaat.
Hulp en advies

Footnote

In dit geval de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.