Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 20/06/2014

work

Il-pensjonijiet tal-Istat barra pajjiżek

L-applikazzjoni għall-pensjoni

Pensjonijiet tax-xjuħija

Għand min tapplika

Jekk ħdimt f'pajjiżi differenti tal-UE, jista' jagħti l-każ li akkumulajt drittijiet għall-pensjoni minn kull pajjiż.

Meta jasal iż-żmien biex tingħata l-pensjoni, se jkollok tapplika fil-pajjiż fejn int qed tgħix - għajr jekk qatt ma ħdimt fih. F'dan il-każ, jeħtieġlek tapplika fejn ħdimt l-aħħar.

Dak il-pajjiż imbagħad ikun responsabbli għall-ipproċessar tat-talba tiegħek u jiġbor ir-rekords flimkien tal-kontribuzzjonijiet tiegħek mill-pajjiżi kollha fejn ħdimt.

Jekk qatt ma ħdimt fil-pajjiż fejn qed tgħix bħalissa, għandek tapplika għand l-awtorità tal-pensjonijiet rilevanti fl-aħħar pajjiż fejn ħdimt. L-applikazzjoni tiegħek tiġi pproċessata hemmhekk.

L-awtorità tal-pensjoni fil-pajjiż fejn tgħix (jew fejn ħdimt l-aħħar) għandu jibgħatlek il-formola ta' applikazzjoni għall-pensjoni tiegħek qabel ma tilħaq l-età għall-irtirar f'dak il-pajjiż. Jekk ma tirċivihiex, għandek tikkuntattjahom.

Tista' tapplika biss għall-pensjoni tiegħek mill-pajjiż fejn tgħix issa ladarba tilħaq l-età legali għall-irtirar f'dak il-pajjiż.

Jekk għandek drittijiet tal-pensjoni minn pajjiżi oħrajn, tirċievi dik il-parti tal-pensjoni ladarba tilħaq l-età legali ta' rtirar f'dawk il-pajjiżi l- oħra.

Għandek tapplika għall-pensjoni tiegħek tal-anqas 6 xhur qabel tirtira peress li l-għoti ta' pensjoni minn diversi pajjiżi tista' tkun proċedura twila.

Dokumenti li jkollok bżonn

Dawn ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, iżda normalment ikollok tipprovdi d-dettalji tal-bank u xi forma ta' identifikazzjoni.

Għal dettalji iktar preċiżi, ikkuntattja lill-awtorità tal-pensjoni li se tieħu ħsieb it-talba tiegħek.

Differenzi fl-etajiet ta' rtirar

F'xi pajjiżi tal-UE jkollok tistenna iktar biex tibda tirċievi l-pensjoni minn pajjiżi oħrajn.

Għalhekk hu importanti li ssib minn qabel, mill-pajjiżi kollha fejn ħdimt, kif se tkun is-sitwazzjoni tiegħek jekk tbiddel id-data meta tibda tirċievi l-pensjoni tiegħek.

Jekk tieħu pensjoni waħda qabel oħra, jista' jkun li l-ammonti li tirċieivi jiġu affettwati.

Tista' tikseb iktar pariri mill-awtorità rilevanti fil-pajjiż fejn tgħix u/jew fil-pajjiżi fejn ħdimt.

Storja bħala eżempju

Oqgħod attent mill-etajiet differenti ta' rtirar f'pajjiżi oħrajn

Caroline minn Franza ħadmet id-Danimarka għal 15-il sena, imbagħad marret lura Franza lejn it-tmiem tal-karriera tagħha. Meta għalqet 60 sena, applikat għall-pensjoni, kif inhu normali fi Franza, iżda kisbet pensjoni baxxa ħafna.

Ta' 60 sena, Caroline hi intitolata biss għall-parti Franċiża tal-pensjoni tagħha. Tibda tirċievi l-parti Daniża biss meta tagħlaq 65 sena — l-età legali ta' rtirar fid-Danimarka għall-grupp ta' età ta' Caroline.

Kif tinħadem il-pensjoni tiegħek

Pass 1 — Rata nazzjonali

Jekk ħdimt f'pajjiżi differenti tal-UE, l-awtorità tal-pensjoni ta' kull pajjiż l-ewwel tikkalkula l-pensjoni tiegħek skont ir-regoli tagħha, abbażi tal-kontribuzzjonijiet li ħallast hemmhekk (magħruf bħala benefiċċju indipendenti).

Jekk kont kopert għal inqas minn sena f'pajjiż wieħed, tapplika regola speċjali, peress li xi pajjiżi ma jipprovdux għal pensjoni għal perjodi qosra: ix-xhur ta' assigurazzjoni jew residenza fil-pajjiż fejn ħdimt għal perjodu qasir ma jintilfux iżda jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tal-pensjoni tiegħek fil-pajjiżi fejn ħdimt għal perjodu itwal.

Jekk ikollok problema biex tikseb il-ħlas ta' pensjoni għal perjodi ta' xogħol ta' inqas minn sena, tista' titlob l-għajnuna.

Pass 2 — Rata ta' ekwivalenza tal-UE

Imbagħad kull pajjiż jgħodd il-perjodi ta' kontribuzzjoni tiegħek mill-pajjiżi kollha u jaħdem kemm tieħu pensjoni kieku dawk il-kontribuzzjonijiet tħallsu kollha fl-iskema tiegħu.

Dan l-ammont imbagħad jiġi aġġustat biex jirrifletti ż-żmien attwali li kont kopert f'dak il-pajjiż (imsejjaħ il-benefiċċju pro-rata).

Riżultat

Dawn iż-żewġ ammonti jitqabblu u tirċievi l-ogħla ammont.

Id-deċiżjoni ta' kull pajjiż fuq it-talba tiegħek tiġi spjegata f'nota speċjali, il-formola P1, li tirċievi.

Eżempju

Rosa ħadmet 20 sena fil-pajjiż A u 20 sena fil-pajjiż B.

Bir-rati nazzjonali, hi tirċieivi €800 fix-xahar mill-pajjiż A u €900 mill-pajjiż B — total ta' €1700 fix-xahar.

Iżda meta tqis il-perjodi ta' kontribuzzjoni barra minn pajjiżha (ir-'rati tal-UE'), il-pensjoni ta' Rosa titla għal €1000 mill-pajjiż A u €1150 mill-pajjiż B.

Rosa hi intitolata għall-ogħla ammont — €2150 fix-xahar.

Il-ħlas tal-pensjoni tiegħek

Kull pajjiż li jagħtik pensjoni ġeneralment iħallas l-ammont korrispondenti f'kont tal-bank fil-pajjiż ta' residenza tiegħek - jekk tgħix fi ħdan l-UE.

Jekk ma tgħix fl-UE, jista' jagħti l-każ li jkollok tiftaħ kont tal-bank f'kull pajjiż li jħallsek pensjoni.

Pensjonijiet ta' invalidità / tas-superstiti

Ir-regoli msemmija hawn fuq japplikaw ukoll għall-kalkolu tal-pensjonijiet għall-invalidità u tas-superstiti. Importanti li tkun taf li:

  • Jekk titlob pensjoni ta' invalidità jew benefiċċju għal diżabilità, kull pajjiż fejn ħdimt jista' jinsisti li jeżaminak separatament— u kull pajjiż jista' jieħu deċiżjoni differenti. Pajjiż wieħed jista' jevalwak li għandek diżabilità serja, filwaqt li pajjiż ieħor jaf jiddeċiedi li ma għandekx diżabilità.
  • Xi pajjiżi tal-UE ma jagħtux pensjonijiet tas-superstiti. Jekk ir-raġel jew mara tiegħek j/taħdem barra u qed toqgħod fuq il-possibbiltà ta' pensjoni tas-superstiti, ara li dan il-benefiċċju jeżisti f'dak il-pajjiż.
Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Footnote

F'dan il-każm is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera

Retour au texte en cours.