Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/06/2014

work

Valsts pensijas ārzemēs

Pensijas pieprasīšana

Vecuma pensijas

Kur ir jāiesniedz pensijas pieprasījums

Ja esat strādājis vairākās ES valstīs, iespējams, esat uzkrājis pensijas tiesības katrā no tām.

Kad pienāks laiks doties pensijā, jums tai jāpiesakās valstī, kur dzīvojat, izņemot gadījumu, ja nekad neesat tur strādājis (tad pensija jāpieprasa valstī, kur pēdējoreiz strādājāt).

Šai valstij tad arī jāizvērtē jūsu pieprasījums un jāapkopo dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas periodus citās valstīs, kurās strādājāt.

Ja nekad neesat strādājis valstī, kurā dzīvojat, jums ir jāpiesakās kompetentajā pensiju iestādē valstī, kurā strādājāt pēdējo laiku. Jūsu pieprasījumu tad izvērtēs tur.

Pensiju iestādei valstī, kurā dzīvojat (vai strādājāt pēdējo laiku), jānosūta jums pensijas pieprasījuma veidlapa, pirms sasniedzat šajā valstī paredzēto pensionēšanās vecumu. Ja šo veidlapu nesaņemat, jums ir jāsazinās ar šo iestādi.

Jūs varat pieprasīt pensiju no valsts, kurā pašlaik dzīvojat, tad, kad esat sasniedzis likumā paredzēto pensionēšanās vecumu šajā valstī.

Ja jums ir tiesības uz pensiju no citām valstīm, jūs saņemsit šo savas pensijas daļu tikai tad, kad būsit sasnieguši likumā paredzēto pensionēšanās vecumu minētajās citās valstīs.

Jums ir jāpieprasa pensija vismaz 6 mēnešus pirms pensionēšanās, tāpēc ka pensijas piešķiršana no vairākām valstīm var būt laikietilpīgs process.

Jums nepieciešamie dokumenti

Tie atkarībā no valsts var būt atšķirīgi. Principā tiks prasīti bankas rekvizīti un tāds vai citāds personu apliecinošs dokuments.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar pensiju iestādi, kura izskata jūsu pieprasījumu.

Atšķirīgas prasības par pensionēšanās vecumu

Dažās ES valstīs drīkstēsit aiziet pensijā vēlāk nekā citās.

Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi noskaidrot visās valstīs, kurās esat strādājis, kas notiek, ja izmaināt pensionēšanās datumu.

Ja pieprasāt pensiju agrāk nekā citi, tas var ietekmēt jūsu pensijas apmēru.

Sīkāku informāciju iegūsit attiecīgajā iestāde valstī, kurā dzīvojat un/vai valstīs, kurās strādājāt.

Piemērs no dzīves

Rēķinieties ar to, ka pensionēšanās vecums citās valstīs var būt lielāks!

Karolīna ir no Francijas. Viņa nostrādāja Dānijā 15 gadus, un tad, profesionāli aktīvajai dzīvei tuvojoties beigām, viņa atgriezās Francijā. Kā ierasts Francijā, kad viņai palika 60 gadi, viņa pieprasīja pensiju, bet piešķirtā pensija bija ļoti maza.

60 gadu vecumā Karolīnai ir tiesības tikai uz Francijā paredzētās pensijas daļu. Viņa saņems Dānijā paredzēto daļu, kad sasniegs 65 gadu vecumu, kas ir pensionēšanās vecums, kurš Dānijā ar likumu ir paredzēts Korolīnas vecuma grupai.

Kā aprēķina jūsu pensiju

1. solis — valsts likme

Ja esat strādājāt vairākās ES valstīs, katras valsts pensiju iestāde vispirms aprēķinās jūsu pensiju, ievērojot pašu noteikumus un jūsu tur veiktās iemaksas (sauktu par neatkarīgo pensiju).

Ja kādā valstī bijāt apdrošināts mazāk nekā gadu, uz jums var attiekties īpašs noteikums, jo dažas valstis neparedz pensiju par īsiem apdrošināšanas periodiem. Tādā gadījumā šie mēneši, kuru laikā šajā valstī bijāt apdrošināts vai dzīvojāt, netiks zaudēti, — tos ņems vērā, aprēķinot jūsu pensiju valstīs, kur strādājāt ilgāku laiku.

Ja jums ir problēmas ar pensijas maksājumu par darba periodu, kas ilgst mazāk par gadu, varat saņemt palīdzību.

2. solis — ES likme

Tad katra valsts summē jūsu apdrošināšanas periodus visās valstīs un aprēķina, cik lielu pensiju jūs saņemtu, ja šie maksājumi tiktu veikti pašu sistēmā.

Šo summu pielāgo laikam, kurā faktiski šajā valstī bijāt apdrošināts (saukta par proporcionālo pabalstu).  

Rezultāts

Abas summas salīdzina. Jums ir tiesības uz lielāko summu.

Jūs saņemsit veidlapu P1, kurā būs izskaidrots katras valsts lēmums par jūsu pieprasījumu.

Piemērs

Roza nostrādāja 20 gadus valstī A un 20 gadus valstī B.

Pēc valsts likmēm viņa saņemtu 800 eiro mēnesī no valsts A un 900 eiro mēnesī no valsts B — kopējo mēneša pensiju 1700 eiro.

Tomēr, ņemot vērā apdrošināšanas periodus ārzemēs (“ES likme”), Rozas mēneša pensija būtu 1000 eiro no valsts A un 1150 eiro no valsts B.

Rozai ir tiesības uz lielāko summu — 2150 eiro mēnesī.

Jūsu pensijas maksājums

Parasti katra valsts, kura piešķir jums pensiju, maksā šo summu bankas kontā jūsu dzīvesvietas valstī, ja dzīvojat Eiropas Savienībā.

Ja nedzīvojat ES, iespējams, jums vajadzēs atvērt bankas kontu katrā ES valstī, kura maksā jums pensiju.

Invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas

Iepriekš minētie noteikumi attiecas arī uz invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķinu. Svarīgi zināt šādas lietas:

  • ja pieprasāt invaliditātes pensiju vai darbnespējas pabalstu, katra valsts, kurā esat strādājis, var prasīt atsevišķu izmeklēšanu un arī nonākt pie atšķirīgiem lēmumiem. Viena valsts var atzīt, ka jums ir nopietna invaliditāte, tajā pašā laikā cita, iespējams, jūs neatzīs par invalīdu; 
  • dažās ES valstīs nemaksā apgādnieka zaudējuma pensiju. Ja jūsu vīrs vai sieva strādā ārzemēs un jūs cerat uz iespēju saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, pārliecinieties, vai attiecīgā valsts tādu paredz.
Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Footnote

šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice

Retour au texte en cours.