Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-06-20

work

Valstybinės pensijos užsienyje

Pensijos prašymas

Senatvės pensijos

Į ką kreiptis?

Jei dirbote keliose ES šalyse, gali būti, kad įgijote teisių į pensiją kiekvienoje iš jų.

Kai ateis laikas prašyti pensijos, turėsite pateikti prašymą toje šalyje, kurioje tuo metu gyvensite, nebent joje niekada nedirbote. Tokiu atveju prašymą turėsite pateikti šalyje, kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė.

Ši šalis bus atsakinga už jūsų prašymo tvarkymą ir už informacijos apie jūsų įmokas visose šalyse, kuriose dirbote, sutelkimą.

Jei šalyje, kurioje dabar gyvenate, niekada nedirbote, turėtumėte kreiptis į šalies, kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė, atitinkamą pensijų instituciją. Tuomet jūsų prašymas bus tvarkomas joje.

Šalies, kurioje gyvenate (arba kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė) pensijų institucija, prieš jums sulaukiant amžiaus, kuris toje šalyje yra pensinis, turėtų atsiųsti pensijos prašymo formą. Jei jos negausite, kreipkitės į ją.

Šalies, kurioje dabar gyvenate, pensijos galėsite prašyti tik tuomet, kai būsite sulaukęs (-usi) tos šalies įstatymais nustatyto pensinio amžiaus.

Jei turite teisių į pensiją kitose šalyse, tą pensijos dalį gausite tik tada, kai būsite sulaukęs (-usi) tų kitų šalių įstatymais nustatyto pensinio amžiaus.

Savo pensijos turėtumėte prašyti iki išėjimo į pensiją likus bent 6 mėnesiams, nes kelių šalių pensijos skyrimas gali ilgai užtrukti.

Kokius dokumentus turėsite pateikti?

Įvairiose šalyse reikalaujama skirtingų dokumentų, bet paprastai reikia pateikti banko duomenis ir kokį nors tapatybės dokumentą.

Konkrečios informacijos gali suteikti jūsų prašymą tvarkanti pensijų institucija.

Skirtingas pensinis amžius

Kai kuriose ES šalyse pensija pradedama mokėti sulaukus vyresnio amžiaus negu kitose.

Todėl svarbu visose šalyse, kuriose kada nors dirbote, iš anksto sužinoti, kokia bus jūsų padėtis, jei pasikeis jūsų pensijos gavimo pradžios data.

Jei vieną pensiją pradėsite gauti anksčiau negu kitą, jūsų gaunama suma gali būti mažesnė.

Daugiau patarimų šiuo klausimų jums gali duoti šalies, kurioje gyvenate, ir (arba) šalių, kuriose dirbote, kompetentingos institucijos.

Atsitikimas

Atkreipkite dėmesį, kad pensinis amžius įvairiose šalyse skiriasi

Prancūzė Karolina 15 metų dirbo Danijoje, o artėjant pensiniam amžiui grįžo į Prancūziją. Kai jai sukako 60 metų, ji, kaip įprasta Prancūzijoje, paprašė pensijos. Pensiją ji gavo, tačiau labai mažą.

Šešiasdešimtmetė Karolina gauna tik tą dalį pensijos, į kurią ji įgijo teisę Prancūzijoje. Danijoje uždirbtą pensijos dalį ji pradės gauti nuo 65 metų - įstatymais nustatyto Karolinos amžiaus grupės žmonių pensinio amžiaus Danijoje.

Kaip jūsų pensija apskaičiuojama?

1 etapas. Nepriklausomos išmokos apskaičiavimas

Jei dirbote keliose ES šalyse, kiekvienos šalies pensijų institucija pirmiausia apskaičiuos jūsų pensiją pagal savo taisykles, pagrįstas toje šalyje jūsų mokėtomis įmokomis, (tai vadinamoji nepriklausoma išmoka).

Jei kurioje nors šalyje buvote apdraustas trumpiau negu metus, gali būti taikoma speciali taisyklė, nes kai kuriose šalyse teisė į pensiją už trumpus laikotarpius neįgyjama. Tokiu atveju draudimo arba gyvenimo šalyje, kurioje trumpą laiką dirbote, mėnesių neprarasite: į juos apskaičiuodamos jūsų pensiją atsižvelgs šalys, kuriose dirbote ilgiau.

Jei jums nepavyksta išsireikalauti pensijos už trumpesnės nei metai trukmės darbo laikotarpius, kreipkitės pagalbos.

2 etapas. Proporcingosios išmokos apskaičiavimas

Tada kiekviena šalis sudeda visus laikotarpius, kuriuos mokėjote įmokas įvairiose šalyse, ir apskaičiuoja, kokio dydžio pensiją gautumėte, jei visos šios įmokos būtų sumokėtos į jos pačios sistemą.

Tuomet ši suma patikslinama, kad atspindėtų tik realų laikotarpį, kurį mokėjote įmokas toje šalyje, (tai vadinamoji proporcingoji išmoka).

Rezultatai

Šios dvi sumos palyginamos ir iš jų skiriama ta, kuri yra didesnė.

Apie savo sprendimą dėl jūsų prašymo kiekviena šalis praneš ir jį paaiškins specialiame dokumente (forma P1).

Atsitikimas

Roza 20 metų dirbo šalyje A ir 20 metų šalyje B.

Taikant nacionalinius koeficientus ji gautų €800 per mėnesį iš šalies A ir €900 per mėnesį iš šalies B. Taigi iš viso per mėnesį ji gautų €1700.

Tačiau atsižvelgiant į laikotarpius, kuriuos Roza mokėjo įmokas užsienyje, ji gautų €1000 per mėnesį iš šalies A ir €1150 iš šalies B. 

Roza turi teisę į šią didesnę sumą — €2150 per mėnesį.

Jūsų pensijos mokėjimas

Visos pensiją jums skiriančios šalys paprastai moka jums priklausančią sumą į banko sąskaitą jūsų gyvenamojoje šalyje, jei jūs gyvenate Europos Sąjungoje.

Jei gyvenate ne Europos Sąjungoje, jums gali tekti atsidaryti po banko sąskaitą kiekvienoje ES šalyje, kurioje jums mokama pensija.

Invalidumo ir maitintojo netekimo pensijos

Pagal pirmiau nurodytas taisykles apskaičiuojamos ir invalidumo bei maitintojo netekimo pensijos. Svarbu žinoti, kad:

  • Jei prašote invalidumo pensijos arba invalidumo pašalpos, kiekviena šalis, kurioje dirbote, gali reikalauti atlikti atskirus tyrimus, o juos atlikus gali prieiti prie visiškai skirtingų išvadų. Vienoje šalyje atlikus tyrimus gali būti padaryta išvada, kad jūsų negalia sunki, o kitoje jūs galite būti visai nelaikomas nedarbingu.
  • Kai kuriose ES šalyse nemokama maitintojo netekimo pensija. Jei jūsų vyras ar žmona dirba užsienyje, o jūs manote, kad jam (jai) mirus galėtumėte gyventi iš maitintojo netekimo pensijos, patikrinkite, ar toje šalyje tokia pensija skiriama.
Pagalba

Footnote

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija

Retour au texte en cours.