Navigointipolku

Päivitetty : 20/06/2014

work

Kansaneläkkeet ulkomailla

Eläkkeen hakeminen

Vanhuuseläkkeet

Mistä eläkettä haetaan?

Jos olet ollut töissä useissa EU-maissa, sinulle on saattanut kertyä eläkeoikeutta niistä kaikista.

Kun tulee aika hakea eläkettä, hakemus tehdään maahan, jossa asut - paitsi siinä tapauksessa, ettet ole koskaan työskennellyt asuinmaassasi. Tällöin hakemus tehdään viimeiseen työskentelymaahasi.

Tämän jälkeen kyseinen maa vastaa hakemuksesi käsittelystä ja työhistoriasi koostamisesta kaikista maista, joissa olet ollut töissä.

Jos et ole koskaan ollut töissä nykyisessä asuinmaassasi, sinun on osoitettava hakemus eläkeasioista vastaavalle viranomaiselle siinä maassa, jossa olit viimeksi töissä. Hakemuksesi käsitellään tämän jälkeen kyseisessä maassa.

Nykyisen asuinmaasi (tai viimeisen työskentelymaasi) eläkeasioista vastaava viranomainen lähettää sinulle eläkehakemuslomakkeen ennen kuin saavutat kyseisessä maassa käytössä olevan eläkeiän. Ellet saa eläkehakemuslomaketta, ota yhteyttä kyseiseen viranomaiseen.

Voit hakea eläkettä nykyisessä asuinmaassasi vasta sitten, kun olet saavuttanut kyseisessä maassa käytössä olevan lakisääteisen eläkeiän.

Jos sinulle on kertynyt eläkettä muista maista, saat kyseisen eläkeosan vasta kun olet saavuttanut näissä maissa käytössä olevan lakisääteisen eläkeiän.

Eläkettä täytyy hakea vähintään kuusi kuukautta ennen varsinaista eläkkeelle jäämistä, sillä eläkkeen myöntäminen useista maista voi kestää kauankin.

Tarvittavat asiakirjat

Eri maissa tarvitaan eri asiakirjoja, mutta yleensä tarvitaan ainakin pankkiyhteystiedot sekä jonkinlainen henkilöllisyystodistus.

Tarkempia tietoja saat hakemustasi käsittelevältä eläkeasioista vastaavalta viranomaiselta.

Eläkeikä ei ole kaikkialla sama

Toisissa EU-maissa eläkettä saa ryhtyä nostamaan myöhemmin kuin toisissa.

On siis tärkeää ottaa etukäteen selvää kaikista työskentelymaistasi, miten tilanteesi muuttuu, jos ryhdyt nostamaan eläkettä aiemmin tai myöhemmin.

Jos ryhdyt nostamaan eläkettä yhdestä maasta aiemmin kuin jostain toisesta, tämä saattaa vaikuttaa saamasi eläkkeen määrään.

Saat lisäohjeita asuinmaasi ja/tai työskentelymaittesi viranomaisilta.

Esimerkkitapaus

Muista, että eläkeikä voi olla muualla erilainen - mahdollisesti myöhempi!

Ranskalainen Caroline oli töissä Tanskassa 15 vuoden ajan, mutta palasi Ranskaan työuransa loppuvaiheessa. Kuusikymmentä vuotta täytettyään hän haki eläkettä tavalliseen ranskalaiseen tapaan, mutta sai vain hyvin pienen eläkkeen.

Kuusikymmentävuotiaana Carolinella on oikeus saada vasta eläkkeensä Ranskassa muodostunut osa. Tanskassa kertyneen osan hän saa 65 vuotta täytettyään, sillä se on Carolinen ikäluokan lakisääteinen eläkeikä Tanskassa.

Kuinka eläke lasketaan

Vaihe 1 - Kansallinen kertymä

Jos olet ollut töissä useissa EU-maissa, kunkin maan eläkeviranomaiset laskevat sinulle kertyneen eläkkeen määrän ensin omien sääntöjensä mukaan kyseisessä maassa maksamiesi eläkemaksujen perusteella (ns. itsenäinen etuus).

Jos olet ollut jonkin maan eläkevakuutuksen piirissä alle vuoden, saatetaan soveltaa erityissääntöä, sillä eräissä maissa eläkettä ei makseta, jos työssäkäyntiaika on lyhyt. Tällöin kyseisen maan eläkevakuutuksen piirissä viettämääsi aikaa tai asuinaikaa ei kuitenkaan mitätöidä, vaan se otetaan huomioon laskettaessa eläkettä niissä maissa, joissa olet ollut töissä pitemmän aikaa.

Jos alle vuoden mittaisesta työskentelyajasta maksettavan eläkkeen saamisessa on ongelmia, voit saada niiden ratkaisemiseen apua.

Vaihe 2 — EU-tasattu kertymä

Seuraavassa vaiheessa kukin maa laskee yhteen kaikista maista kertyneiden eläkemaksujen määrän ja laskee sen perusteella, miten paljon saisit eläkettä, jos kaikki eläkemaksut olisi suoritettu kyseisen maan järjestelmään.

Tämän jälkeen summa mukautetaan vastaamaan aikaa, jonka olit todellisuudessa eläkevakuutuksen piirissä kyseisessä maassa (ns. pro rata -etuus).

Tulos

Kahdessa vaiheessa saatuja loppusummia verrataan keskenään, ja sinulle maksetaan näistä kahdesta suurempi summa.

Kunkin maan eläkepäätöksen mukana tulee lisäselvitys päätöksen perusteista P1-lomakkeella.

Esimerkki

Rosa oli töissä 20 vuotta maassa A ja 20 vuotta maassa B.

Kansallisten kertymien perusteella hän saisi eläkettä €800 maasta A ja €900 maasta B eli yhteensä €1 700 kuukausieläkkeen.

Kun huomioon otetaan kuitenkin ulkomaille maksetut eläkemaksut (ns. EU-kertymät), Rosan kuukausieläke olisi €1 000 maasta A ja €1 150 maasta B.

Rosa saa siis tämän suuremman summan eli €2 150 kuukaudessa.

Eläkkeen maksaminen

Jokainen sinulle eläkettä myöntänyt maa yleensä maksaa summan pankkitilille asuinmaahasi, jos asut EU:n alueella.

Jos et asu EU:n alueella, saatat joutua avaamaan erillisen pankkitilin kaikissa EU-maissa, joista saat eläkettä.

Työkyvyttömyyseläke ja leskeneläke

Edellä mainittuja sääntöjä noudatetaan myös työkyvyttömyyseläkkeitä ja leskeneläkkeitä laskettaessa. On tärkeää muistaa seuraavat seikat:

  • Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai -etuutta, jokainen maa, jossa olet ollut töissä, voi haluta tutkia työkyvyttömyytesi erikseen– eikä niiden arvio työkyvyttömyydestäsi ole välttämättä sama. Yhdessä maassa sinut saatetaan arvioida vakavasti työkyvyttömäksi, toisessa taas sinua ei välttämättä pidetä työkyvyttömänä lainkaan.
  • Eräissä EU-maissa ei makseta leskeneläkettä. Jos aviomiehesi tai -vaimosi on töissä ulkomailla ja sinun elatuksesi riippuu hänestä maksettavasta leskeneläkkeestä, tarkista, onko leskeneläke käytössä kyseisessä maassa.
Apua ja neuvoja

Footnote

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.